Bijdrage Carola Schouten aan het voortgezet algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid

20160514-CU-Opwekking-21402donderdag 07 juli 2016 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten aan het voortgezet algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid

Onderwerp:   VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 06/07)

Kamerstuk:    24 515          

Datum:           7 juli 2016

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik dien één motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegend dat onder andere NIBUD waarschuwt voor armoede bij eenverdieners;

voorts overwegende dat werken in het verleden juist een weg uit de armoede vormde;

verzoekt de regering, onderzoek te (laten) doen naar toenemende armoede onder werkenden, in het bijzonder onder eenverdieners, en de oorzaken daarvan, en de Kamer dit onderzoek voor de begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017 toe te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Schouten en Karabulut. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 371 (24515).

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):
Ik weet dat de staatssecretaris heeft gezegd dat zij de SER zal vragen. Ik heb gekeken wat voor onderzoek dat is en volgens mij is dat naar armoede onder kinderen. Oké, een ander onderzoek. Stel dat de SER zegt het niet te kunnen doen, dan nog hechten wij eraan dat er onderzoek hiernaar wordt gedaan. Vandaar deze motie. Mocht de staatssecretaris het bij de SER kunnen onderbrengen, dan kan dat ook via deze route. Ik wil in ieder geval zekerheid hebben dat het gaat gebeuren. Als wij daar pas in het najaar over gaan spreken, kunnen wij die resultaten niet meer meenemen bij de begroting van SZW.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november