Inbreng Carola Schouten inzake Wijziging Wet studiefinanciering 2000

dinsdag 27 maart 2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten inzake Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel.

Onderwerp:   Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel

Kamerstuk:   33 145

Datum:            27 maart 2012

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van de nota van wijziging bij de Wet studiefinanciering 2000. Zij stellen nog enkele vragen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of de regering een overzicht kan geven van nog bestaande opleidingen duplex ordo. Is het grootste deel van de opleidingen niet inmiddels simplex ordo?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of het overgangsrecht eerlijk is voor studenten simplex ordo, gericht op levensbeschouwelijk ambt of beroep, aangezien zij doorgaans een 3-jarige opleiding volgen. Waarom is in het overgangsrecht geen rekening gehouden met het onderscheid tussen 2-jarige en 3-jarige masters?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen in hoeverre het ‘profijtbeginsel’ en het argument dat studenten investeren in hun studie en dit snel zullen terugverdienen opgaat voor studenten die een opleiding doen gericht op levensbeschouwelijk ambt of beroep. Van deze studenten wordt verwacht om drie jaar een fors bedrag te lenen, terwijl zij niet het salarisperspectief hebben dat in gezondheidssector of in het bedrijfsleven geldt.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november