Schriftelijke vragen Carola Schouten over bericht dichtdraai geldkraan voor veelbelovende bedrijven

donderdag 29 maart 2012 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Onderwerp:   Het bericht dat banken de geldkraan voor veelbelovende bedrijven dichtdraaien

Kamerstuk:   2012Z06469

Datum:            29 maart 2012

Vraag 1

Kent u het bericht “Banken remmen innovatie” (Telegraaf, 28 maart 2012)?

Vraag 2

Herkent u het signaal van FME-CWM dat banken nauwelijks leningen meer verstrekken?

Vraag 3

Wat is uw reactie op het onderzoek “Technologie en Innovatie in de technologische industrie”, waarin onder meer staat dat “meer dan de helft van de bedrijven zegt knelpunten te ondervinden bij de financiering van innovatie”? 1)

Vraag 4

Op welke manier wilt u de in het onderzoek genoemde hindernissen voor technologische bedrijven aanpakken in overleg met het bedrijfsleven? 2)

Vraag

Worden de afspraken die u in december hebt gemaakt met de banken over kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf nagekomen? Bent u bereid om het gesprek aan te gaan met de banken over het nakomen van de eerder gemaakte afspraken?

Vraag 6

Bent u bereid de maatregel van willekeurige afschrijving het komende jaar in te zetten, aangezien kredietverlening aan bedrijven nog steeds zwaar onder druk staat en dat deze maatregel gunstige werking heeft voor de orderportefeuilles van het Nederlandse bedrijfsleven? Zo nee, waarom niet?

1) FME-CWM, “Technologie en Innovatie in de technologische industrie”, maart 2012, p. 5

2) FME-CWM, “Technologie en Innovatie in de technologische industrie”, maart 2012, p. 19

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november