Inbreng schriftelijk overleg Carola Schouten inzake Nederlands Nationaal Hervormingsprogramma 2012

woensdag 25 april 2012 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten inzake Nederlands Nationaal Hervormingsprogramma 2012 in het kader van de Europa 2020-strategie

Onderwerp:   Nederlands Nationaal Hervormingsprogramma 2012 in het kader van de Europa 2020-strategie

Kamerstuk:   21 501 - 20

Datum:            25 april 2012

Vragen van de leden van de ChristenUnie-fractie De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van de Europa 2020-strategie en het NHP. Deze leden spreken hun grote zorgen uit over de huidige economische situatie in Nederland en de Europese Unie en wijzen op de noodzaak om een snel daadkrachtig optreden. De val van het kabinet doorkruist dit daadkrachtig optreden, genoemde leden blijven echter noodzaak zien in het nemen van maatregelen op korte en lange termijn om de crisis aan te pakken. In het bijzonder wijzen zij op de noodzaak hervormingen door te voeren. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen wanneer het NHP naar de Europese Commissie wordt verzonden. Genoemde leden vragen hoe voorliggend kabinetsstandpunt wordt aangepast na de kabinetsval en de nog te verwachten wijzigingen nadat het parlement over het bezuinigingspakket voor 2013 heeft beslist. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen op welke manier het demissionaire kabinet vervolg geeft aan de belangrijke aanbeveling van de Europese Commissie om kredietverschaffing aan de reële economie op peil te houden. Op welke manier worden waar nodig tijdelijke crisismaatregelen ingezet? Hoe wordt ervoor gezorgd dat de afspraken met banken over kredietverlening worden nagekomen?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november