Schriftelijke vragen Carla Dik en Carola Schouten: bericht mogelijke sluiting Slot Loevestein

maandag 24 september 2012 17:06

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerleden Carla Dik-Faber en Carola Schouten aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwerp:   Het bericht dat Slot Loevestein mogelijk wordt gesloten voor publiek in 2013

Kamerstuk:  

Datum:            24 september 2012

Vraag 1

Kent u het bericht “Slot Loevestein van Bredaas koppel mogelijk dicht in 2013”? 1)

Vraag 2

Bent u met mij van mening dat Slot Loevestein een belangrijke regionale en landelijke uitstraling heeft, goede bezoekersaantallen heeft en een goede balans heeft tussen museale inkomsten en inkomsten uit cultureel ondernemerschap?

Vraag 3

Hoe is de geplande bezuiniging op de subsidie aan Slot Loevestein te rijmen met uw uitspraken bij uw bezoek aan het slot in augustus 2011, waarbij u hebt gezegd dat u de werkwijze van een goede exploitatie en een levend cultureel erfgoed toejuicht, dat Loevestein niet met bezuinigingen te maken zou krijgen en de vraag hoe Slot Loevestein als voorbeeld gesteld kan worden voor andere culturele instellingen? 2)

Vraag 4

Waarom wordt cultureel ondernemerschap niet beloond, maar bestraft?

Vraag 5

Acht u het wenselijk dat er wel overheidssubsidie naar beheer en behoud van de collectie gaat, maar dat de collectie en het monument niet meer voor publiek toegankelijk zullen zijn?

Vraag 6

Waarom zet u met een subsidiekorting de toegankelijkheid van Slot Loevestein onder druk, terwijl ook 8 miljoen euro geïnvesteerd wordt in een grootschalige verbouwing, waarvan 5 miljoen euro private investeringen betreft?

Vraag 7

Weegt u het criterium van regionale spreiding zwaar mee? Zo ja, op welke manier neemt u in het subsidiebesluit het feit dat Slot Loevestein het enige Rijksmuseum onder de grote rivieren is?

1) http://www.omroepbrabant.nl/?news/180808972/Slot+Loevestein+van+Bredaas+koppel+mogelijk+dicht+in+2013.aspx

2) ‘Geld aan Loevestein goed besteed’, Brabants Dagblad ed. Bommelerwaard, 23 augustus 2011 en ‘Bezuinigen hoeft niet’, AD Rivierenland, 23 augustus 2011

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november