Bijdrage Carola Schouten aan het wetgevingsoverleg Ondernemen

maandag 17 december 2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken aan een wetgevingsoverleg met minister Kamp van Economische Zaken

Onderwerp:   Ondernemen

Kamerstuk:    33 400 – XIII

Datum:            17 december 2012

Mevrouw Schouten (ChristenUnie): Voorzitter. Een aantal collega’s heeft het al gezegd: de Nederlandse economie bevindt zich echt in zwaar weer. De Nederlandsche Bank heeft berekend dat de economie volgend jaar nog krimpt. De vooruitzichten zijn buitengewoon somber. Voor een nieuwe minister van Economische Zaken is het dan geen sinecure om de bal de goede kant op te laten rollen. Ik wens hem daar in ieder geval veel succes bij het komende jaar, want ik denk dat dat wel nodig is. In een interruptiedebatje had ik het net al even over de bouwsector. Wij hadden eerder een bijeenkomst met heel veel bouwers en toeleverende bedrijven die bijna kopje-onder gaan. Per dag gaan zeven tot acht bouwbedrijven of aanverwante bedrijven failliet. Deze sector gaat nu veel klappen opvangen. De werkloosheid stijgt er snel en veel mkb-ondernemingen gaan er verdwijnen. Deze bedrijven uiten een cri de coeur aan de overheid om iets voor hen te doen. Mijn fractie heeft bijvoorbeeld een amendement ingediend om het btw-tarief op de bouw volgend jaar tot 6% te verlagen. Iets waar ook sterk om gevraagd wordt en waarover mijn fractie aan het nadenken is, is of we volgend jaar een investeringsagenda voor de bouw en de infra kunnen opzetten. Is de minister bereid om met onder anderen zijn collega’s Blok en Schultz van Haegen de mogelijkheden op dit vlak te bekijken? Er zijn al investeringsmiddelen geschrapt die destijds in het Lenteakkoord zaten. Misschien hebben we nog slimme ideeën en voorstellen om te bekijken hoe we hier toch nog een impuls aan kunnen geven. Ik hoor graag de reactie van de minister hierop. Ook mijn fractie dankt de minister voor de brief over de kredietverlening. Ik had geen vier A4’tjes, maar wel een alinea hierover voorbereid. Die zal ik nu maar achterwege laten, want de vragen zijn al beantwoord. Ook ik heb nog een vraag over de betaalsnelheid. De heer Verhoeven refereerde er al aan: we krijgen Europese wet- en regelgeving om de betaalsnelheid naar 30 dagen te brengen. Hoe staat het er nu voor? Gaan we dat redden, ook als overheid? Kunnen we de implementatie van de wet zo meteen aan? Er moeten anders boetes worden uitgekeerd – en terecht – als de overheid te langzaam betaalt. Over de vermindering van de regeldruk wordt al jaren gesproken. Ook dit is een uitdaging die telkens blijft liggen. Ik heb één concrete vraag na alle vragen die hierover al zijn gesteld. Actal toetst nu hoe nieuwe wetgeving scoort op regeldruk. Er wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen grootbedrijven en midden- en kleinbedrijven. Is de minister bereid om na te gaan of in de toetsing door Actal specifiek naar het mkb wordt gekeken? Vaak werkt wetgeving voor verschillende sectoren toch verschillend uit. Mijn fractie heeft al een amendement ingediend over de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw; de CDA-fractie refereerde er al aan. We zijn allemaal erg voor innovatie. Juist in de scheepsbouw is het level playing field, met name in Europa, altijd een wankel evenwicht. Er hoeft maar iets te gebeuren in een andere lidstaat of het raakt onze sector al meteen. De subsidieregeling kon altijd net het laatste zetje zijn waardoor we nog wel goede, hoogwaardige technologieproducten konden ontwikkelen. Mijn fractie heeft dan ook een amendement ingediend om de subsidieregeling van 6 miljoen euro voor volgend jaar te behouden. Over de TKI’s heeft mevrouw Lucas van de VVD-fractie al veel behartigenswaardige woorden gesproken. Ik dank de regering voor de brief. Het is goed dat de TKI’s nu functioneren. Mijn fractie heeft echter wel de angst dat de TKI’s weer heel veel bureaucratie in zichzelf gaan organiseren. Dat moet te allen tijde worden voorkomen. We moeten niet telkens nieuwe taken toevoegen aan de TKI’s. Feitelijk moeten ze gewoon een doorgeefluik worden van de TKI-toeslag aan de juiste succesvolle bedrijven, technologieën en kennisinstituten. Ik krijg graag de verzekering van de minister dat hij daarop zal toezien. Ook hoor ik graag of hij een overheadcheck of iets dergelijks zal doen om te voorkomen dat we de TKI’s straks wel met zijn allen aan het optuigen zijn. Ik heb ook nog een vraag over de positie van het mkb in de TKI’s. De minister heeft daarover iets geschreven in zijn brief, maar ik zoom met name in op de roadmaps. Die zijn niet echt een geschikt instrument voor het mkb, dus de kleine bedrijven die willen aanhaken bij kleine, concrete projecten. Mijn verzoek is of kan worden bekeken of er voldoende ruimte blijft voor beproefde niet-programmatische open instrumenten, zoals TNO cofinanciering en het STW Open Technologieprogramma. Is de minister bereid om daar goed naar te kijken? Mijn laatste punt betreft de onderuitputting bij de SDE. De SDE-regeling is eigenlijk de grote feestpot van dit kabinet geworden. Er is uit gegrabbeld dat het een lieve lust is: voor de pensioenpremies, voor de dekkingen die nog misten et cetera. Het verbaasde mij dat de efficiencytaakstelling die is opgegeven in het Lenteakkoord, is neergeslagen in de SDE-pot. Dat is niet de kern van een efficiencytaakstelling. Dat is dat je scherper kijkt naar wat er allemaal efficiënter kan in je organisatie; het woord zegt het al. Nu wordt de regeling eigenlijk gewoon beleidsmatig ingevuld. Ik hoor graag van de minister of dit inderdaad zijn intentie is geweest. Het blijft de komende jaren ook doorlopen, want het is een structureel verhaal. Waarom heeft hij hiervoor gekozen? Wij kunnen nog wel andere bestemmingen bedenken voor de SDE.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november