Inbreng schriftelijk overleg Carola Schouten ten behoeve van Uitvoering Wet WOZ door gemeenten

woensdag 16 oktober 2013 00:00

Inbreng schriftelijk overleg ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Financiën ten behoeve van Uitvoering van de Wet WOZ door gemeenten

Onderwerp:   Uitvoering Wet WOZ door gemeenten

Kamerstuk:    33 462

Datum:            16 oktober 2013

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van de brief van het kabinet over de uitvoering van de Wet WOZ door gemeenten. Zij hebben hierover enkele vragen.

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat op 31 december 2012 bij 17% van de gemeenten (72 van de 415 gemeenten) de uitvoering van de Wet WOZ onvoldoende op niveau was. Genoemde leden vinden dit een zeer hoog en onacceptabel percentage. Zij vragen het kabinet hoe het dit percentage beoordeelt. Kan het kabinet aangeven hoe het aantal gemeenten dat onder verscherpt toezicht staat zich in het afgelopen jaar heeft ontwikkeld? Wat vindt het kabinet een acceptabel streefgetal voor het aantal gemeenten dat onder de maat presteert?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen hoe gewaarborgd wordt dat de cijfers die de gemeenten aanleveren bij de jaarlijkse inspectie door de Waarderingskamer, ook daadwerkelijk kloppen. Bestaan er sancties voor gemeenten die onjuiste cijfers aanleveren, zo vragen deze leden.

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen in de memorie van toelichting dat de aanpassing van het WOZ-stelsel ertoe heeft geleid dat er een mogelijkheid tot breder gebruik is geopend. Genoemde leden willen weten voor welke doeleinden (waaronder belastingaanslagen) de WOZ-waarde inmiddels wordt gebruikt.

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat het kabinet werkt aan een aanpassing van het Besluit proceskosten WOZ-zaken. Zij zijn van mening dat de proceskostenvergoeding inderdaad op een redelijk niveau moet liggen. Zij constateren echter ook dat dit instrument een ‘disciplinerende werking’ heeft voor gemeenten. Het is een stok achter de deur die gemeenten stimuleert om de Wet WOZ op een goede manier uit te voeren. Gemeenten hebben er een belang bij om te voorkomen dat ze een proceskostenvergoeding moeten betalen.

Het kabinet wil dat burgers er in eerste instantie voor kiezen om een telefoontje te plegen naar de gemeente om er via informeel overleg uit te komen. De leden van de ChristenUnie-fractie vinden dit een sympathieke route, maar vragen wel wat de consequenties zullen zijn als de burger en de gemeente er informeel niet samen uitkomen voordat de formele bezwaartermijn voorbij is. Staat de burger dan met lege handen en is hij zijn formele bezwaarmogelijkheid kwijt? En biedt een telefoontje met de gemeente volgens het kabinet voldoende rechtszekerheid voor de burger?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november