Inbreng verslag (wetsvoorstel) Carola Schouten inzake Wijzigingswet financiële markten 2016

donderdag 18 juni 2015 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Financiën aan de Wijzigingswet financiële markten 2016

Onderwerp:   Wijzigingswet financiële markten 2016

Kamerstuk:    34 198          

Datum:           18 juni 2015

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2016. Genoemde leden willen graag een aantal vragen ter beantwoording aan de regering voorleggen.

Uitvoering aanbevelingen evaluatie Interventiewet

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een nadere onderbouwing van de keuze om DNB de bevoegdheid te geven voor het inzetten van het overdrachtsinstrument jegens de moedermaatschappij van een verzekeraar. Welke voordelen heeft dit en waarom wordt deze bevoegdheid niet alleen bij de minister neergelegd, zo vragen deze leden. Genoemde leden vragen hoe de afstemming tussen DNB en de minister wordt gewaarborgd.

Intrekken vergunning niet voldoen betalingsverplichtingen Wbft

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen hoe groot het aantal vergunninghouders is dat niet voldoet aan de verplichting tot het betalen van heffingen voor het doorlopend toezicht op grond van de Wet bekostiging financieel toezicht. Kan de regering inzicht geven in de oorzaken waarom vergunninghouders niet voldoen aan de heffing, zo willen deze leden weten.

De leden van de ChristenUnie-fractie wat de consequenties zijn van het intrekken van een vergunning van een onderneming voor de klanten. Hoe worden de gevolgen voor klanten zo beperkt mogelijk gehouden, zo vragen deze leden.

Wijzigingen in de Wet op de kansspelen

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een toelichting over de wijze waarop de risicoanalyse onder kansspelvergunninghouders wordt uitgevoerd.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel QQ

De leden van de ChristenUnie-fractie willen weten of de regering kan aangeven hoe invulling wordt gegeven aan de nadere regels die gesteld kunnen worden over de bedrijfsvoering, de informatie aan beleggers en deelnemers, de bewaarder, de informatie aan toezichthoudende instanties, de bevoegdheden van toezichthoudende instanties en de adequate behandeling van deelnemers.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november