Inbreng verslag (wetsvoorstel) Carola Schouten ten behoeve van de Wet tegemoetkomingen loondomein

woensdag 07 oktober 2015 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Financiën ten behoeve van de Wet tegemoetkomingen loondomein

Onderwerp:   Wet tegemoetkomingen loondomein

Kamerstuk:    34 304          

Datum:           7 oktober 2015

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel tegemoetkomingen loondomein. Genoemde leden willen graag enkele vragen ter beantwoording aan de regering voorleggen.

Achtergrond en ontstaansgrond Wtl

De regering geeft aan dat de complexiteit van de regelingen om de premiekorting toe te passen en de verzilveringsproblematiek mogelijk een drempel vormen voor de toepassing van de premiekortingen. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen in hoeverre hieraan een evaluatie van de premiekortingsregelingen ten grondslag ligt en wat de uitkomsten hiervan dan zijn.

Vormgeving tegemoetkomingen loondomein waaronder samenloop en overgangsrecht

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen welke effecten de regering verwacht op het gebruik van de tegemoetkomingen, aangezien werkgevers de tegemoetkoming in het eerste jaar zelf moeten voorfinancieren.

Lage inkomensvoordeel

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een nadere toelichting over de voorgenomen groep van mensen met een loon tussen 100 % en 120 % van het wettelijk minimumloon waarvoor het lage inkomensvoordeel zal gaan gelden. Binnen welke sectoren wil de regering de positie van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt versterken, zo willen deze leden weten. Genoemde leden vragen of het effect van de voorgestelde maatregel niet beperkt wordt door het feit dat de laagste loonschalen in de cao’s van bijvoorbeeld schoonmakers en particuliere beveiligers boven de 120 % van het wettelijk minimumloon liggen. Kan de regering toelichten of een bovengrens van 130 % van het wettelijk minimumloon is overwogen, zo willen deze leden weten. Genoemde leden vragen om een overzicht van de cao’s waarin de laagste loonschalen tussen de 100 % en 120 % van het wettelijk minimumloon liggen.

Uitvoeringsaspecten

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een toelichting op de wijze waarop de oude rechten worden omgerekend naar de nieuwe systematiek. In hoeverre is deze omrekeningswijze al geregeld, zo willen deze leden weten.

De leden van de ChristenUnie-fractie willen weten waar de onder voorbehoud genoemde uitvoeringskosten nog afhankelijk van zijn en of de definitieve inschatting van de uitvoeringskosten al bekend is.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november