Kamermeerderheid wil alsnog onderzoek naar brand detentiecentrum Rotterdam

Joël Voordewind - Foto: Anne-Paul Roukemavrijdag 09 september 2016 15:57

Op initiatief van de ChristenUnie pleit een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer alsnog voor een onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar de gebeurtenissen rondom en na de brand in het detentiecentrum Rotterdam. De brand vond afgelopen mei plaats. Uit een gemeenschappelijk rapport van Amnesty International, Stichting Los en Dokters van de Wereld blijkt echter dat er destijds ernstige fouten zijn gemaakt. PvdA, D66, SP en GroenLinks steunen het initiatief van ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind.

Zo werden de cellen niet centraal ontgrendeld waardoor het langer duurde voordat de vreemdelingen uit hun cellen werden bevrijd. Daarnaast was de nazorg gebrekkig. Volgens het rapport moesten de vreemdelingen bij een buiten temperatuur van 8 graden op een luchtplaats wachten zonder adequate kleding, dekens, eten of drinken. Ook was er geen sprake van psychosociale nazorg en werden vijf vreemdelingen als straf opgesloten in een isolatiecel. 

ChristenUnie-Kamerlid Voordewind: “Het rapport van de organisaties schetst een zeer verontrustend beeld over de behandeling van vreemdelingen tijdens calamiteiten. Als bij brand de celdeuren niet centraal worden ontgrendeld ontstaat er onnodig paniek en moeten vreemdelingen onnodig wachten. Het rapport biedt in ieder geval genoeg aanleiding voor nader onderzoek door de Inspectie Veiligheid en Justitie. Ik ben blij dat een meerderheid die oproep nu steunt”. 

Volgens Voordewind lijken lessen die geleerd hadden moeten worden na de Schipholbrand nog steeds niet goed doorgevoerd. In 2005 kwamen daarbij elf asielzoekers om.

---

Schriftelijke vragen namens de leden Voordewind (ChristenUnie), Kuiken (PvdA), Gesthuizen (SP), Voortman (GroenLinks) en Sjoerdsma (D66) aan de staatssecretaris veiligheid en justitie over de brand het vreemdelingendetentiecentrum Rotterdam.

  1. Heeft u kennisgenomen van het rapport ‘Brand in het detentiecentrum Rotterdam[1]’ van Amnesty International, Stichting LOS en Dokters van de Wereld? 
  2. Wat is uw reactie op de conclusie dat het optreden tegen de brand van 25 mei jl. en de nazorg voor de vreemdelingen in detentie ernstig tekort is geschoten?
  3. Hoe kon het gebeuren dat tijdens de brand de deuren niet centraal werden ontgrendeld? Bent u van mening dat de vreemdelingen hierdoor onnodig risico hebben gelopen? Hoe heeft het kunnen gebeuren dat de vreemdelingen naar buiten zijn gebracht zonder adequate kleding, dekens of andere verzorging bij een buitentemperatuur van 8 graden?
  4. Klopt het dat de vreemdelingen na de brand geen nazorg hebben ontvangen? Wat is tevens de reden dat 5 vreemdelingen in isolatie zijn geplaatst? Is het juist dat deze vreemdelingen daarvoor zijn gevisiteerd onder meer in het bijzijn van vrouwelijke bewakers? Hoe verhoudt dit zich tot de aangenomen motie waardoor het visitatiebeleid tot het verleden behoort? 
  5. In hoeverre wijkt het gevoerde beleid ten tijde van de brand af van de aanbevelingen van het rapport ‘Brand cellencomplex Schiphol-Oost[2]’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid? 
  6. Waarom heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie destijds geen onderzoek gedaan naar de gebeurtenissen rondom en de brand? Bent u bereid alsnog een onderzoek te laten doen naar de gebeurtenissen rondom en na de brand? Bent u bereid om een brand van een dergelijke omvang standaard een onderzoek te laten plaatsvinden naar het gevoerde beleid rondom en na de brand? Zo nee, waarom niet?
Labels
Joël Voordewind

« Terug

Reacties op 'Kamermeerderheid wil alsnog onderzoek naar brand detentiecentrum Rotterdam'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2016 > september

Geen berichten gevonden