ChristenUnie baalt van vijfjarig instemmingsbesluit gaswinning Groningen

Carla Dik-Faber - Foto: Anne Paul Roukemavrijdag 16 september 2016 23:08

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber baalt ervan dat coalitiefracties PvdA en VVD niet willen tornen aan het vijfjarig instemmingsbesluit voor de gaswinning in Groningen. Afgelopen week sprak de Tweede Kamer over dit besluit van minister Kamp dat de gaswinning in Groningen voor vijf jaar vastlegt. Een motie van bijna de gehele oppositie om een instemmingsbesluit voor een jaar te nemen, werd weggestemd. Carla Dik-Faber (ChristenUnie): “Dat nu een instemmingsbesluit is genomen voor vijf jaar, terwijl het meet- en regelprotocol en de modellen van de NAM beslist nog niet op orde zijn, dat vind ik de wereld op z’n kop." Een mede door ChristenUnie ingediende motie om de productie stapsgewijs omlaag te brengen naar nul kreeg ook onvoldoende steun. Andere moties van de ChristenUnie – bijvoorbeeld over het cultureel erfgoed in de provincie – werden wel aangenomen.

Dik-Faber: “Wat opmerkelijk is, is dat een motie van de PvdA om jaarlijks naar het niveau van gaswinning te kijken, wel brede steun kreeg in de Kamer. Kennelijk wordt wel erkend dat het nodig is om jaarlijks de balans op te maken, maar aan het vijfjarig instemmingsbesluit van de minister wordt verder niet getornd. Ik vind dat onbestaanbaar”. 

Motie cultureel erfgoed

Al lange tijd toont de ChristenUnie zich betrokken bij het cultureel erfgoed in de provincie. Dik-Faber: “Op initiatief van de ChristenUnie wordt er integraal erfgoedbeleid ontwikkeld en wordt ook verkend wat de mogelijkheden zijn voor fondsvorming. Er gaat nu veel aandacht uit naar Rijksmonumenten, maar ook beeldbepalende en karakteristieke panden vormen de identiteit van Groningen. Deze verdienen extra aandacht. Nu wordt veelal ad hoc en op basis van economische redenen een besluit genomen over de toekomst van het erfgoed, terwijl ik wil dat karakteristieke panden in samenhang met omgeving en landschap worden beoordeeld. Bewoners moeten ontzorgd worden en de gemeente moet als bevoegd gezag voor het lokale erfgoed de instrumenten krijgen die daarbij passen”.

Ook een motie over het uitvoeren van de afspraken tussen onder andere woningcorporaties en CVW over het versterken en verduurzamen van 1650 huurwoningen is door de Kamer aangenomen.

Labels
Carla Dik
Groningen

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie baalt van vijfjarig instemmingsbesluit gaswinning Groningen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2016 > september

Geen berichten gevonden