Reactie ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers op kabinetsvoorstel stervenshulp

Gert-Jan Segers - Foto: Anne-Paul Roukemawoensdag 12 oktober 2016 22:03

Fractievoorzitter Gert-Jan Segers: ,,Ik vind het huiveringwekkend dat het kabinet een systeem voor hulp bij zelfdoding wil gaan optuigen voor mensen die hun leven voltooid achten. Dit voorstel gaat uit van de mythe dat dit een puur individuele keus is, terwijl dit ook altijd familieleden, de omgeving, zorgverleners en uiteindelijk ook de samenleving raakt. Het is onbegrijpelijk dat het kabinet het afgewogen advies van de commissie die onder leiding stond van D66-senator Paul Schnabel naast zich neer legt. Het kabinet gaat volledig voorbij aan de conclusie van Schnabel dat een verdere verruiming van de mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding op onoverkomelijke bezwaren stuit.”

,,Door dit kabinetsvoornemen staat de zorg voor en veiligheid van ouderen onder druk. Dit staat haaks op de plicht van de overheid om het leven te beschermen, in het bijzonder dat van kwetsbare mensen. In een beschaafde samenleving is het leven heilig en bieden we ouderen, juist ook als het leven zwaar wordt, goede zorg, veiligheid en  bescherming. Daarbij zullen we veel meer moeten doen aan het voorkomen en signaleren van eenzaamheid en een gevoel van overbodigheid. Ik wil het kabinet vragen om dit delicate onderwerp niet in de laatste maanden van deze kabinetsperiode in de haast te behandelen. In ieder geval zal de ChristenUnie op geen enkele manier meewerken aan de totstandkoming van dit kabinetsvoornemen.”

Download hier gratis het fragment uit het boek van Gert-Jan Segers waarin hij spreekt over levenseinde.

Labels
Gert-Jan Segers
Medische ethiek

« Terug

Reacties op 'Reactie ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers op kabinetsvoorstel stervenshulp'

Vries, J (Jan) de [1047725]
Geplaatst op: 14-10-2016 09:05
Beste heer Segers, heeft u het verhaal van Pieter Jiskoot gelezen? (NOS artikel)
Waar haalt u het lef vandaan om tegen deze man te zeggen dat hij niet over zijn eigen leven mag beschikken omdat u toevallig in een god gelooft.
U heeft het over een beschaafde samenleving. In een beschaafde samenleving is religie iets prive en dient op geen enkele manier vanuit de overheid opgelegd te worden. Strikte scheiding van staat en kerk is de belangrijkste voorwaarde voor een beschaafde samenleving.
U verkondigt dus een uiterst onbeschaafde opvatting.
Pas, A.G.T. (Alex) van der [482448]
Geplaatst op: 15-10-2016 11:33
Beste Gert-Jan Segers,

Ik ben het niet met u eens.

Ik kan mij voorstellen dat het voor gelovigen mensen een probleem kan opleveren.

Maar er zijn ook mensen die niet geloven of wel maar die er anders tegen aankijken.

Ik denk dat u en onze partij niet onze wil mogen opleggen.

Als je bijvoorbeeld niet meer kan zien en horen en niet meer kan deelnemen aan het leven omdat je 96 bent en je leven hebt geleefd, dan kan ik me voorstellen dat je geholpen mag worden om uit het leven te stappen.

De Heer heeft ons niet gemaakt om te laten lijden.

Ik ben zelf ook ChristenUnie lid
Met vriendelijke groet Alex uit Sneek

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2016 > oktober

Geen berichten gevonden