Toch akkoord over Noordzee Meerjaren beheersplan visserij

IMG_4006vrijdag 08 december 2017 10:32

Donderdagmiddag 7 december startte de vierde onderhandeling over het Noordzee Meerjaren beheersplan visserij tussen het Europees Parlement, Raad en de EU Commissie (de zogenoemde Triloog). Het was een buitengewoon pittige en een uitzonderlijk langdurige onderhandeling.

Dit plan vormt, samen met de volgende week vast te stellen visserijquota, het wettelijke kader voor de demersale Noordzeevisserij in de komende jaren. In het beheersplan worden talloze afspraken gemaakt over de wijze waarop en hoe deze visserij duurzaam en rendabel kan worden gedaan. Het plan voor de Noordzee is extra gecompliceerd vanwege de vele vissoorten in de Noordzee: een sterk gemengde visserij die in deze vorm verder nergens in de EU voor komt.

De ECR (ChristenUnie-SGP) heeft zich samen met de christendemocraten, Europese Commissie en de Raad met name ingezet voor het zo goed mogelijk regelen van de zogeheten ‘choke species’. Dit zijn soorten die worden gevangen terwijl daar geen quotumruimte voor is: een verstikkende soort voor de gehele visserijsector dus. Deze soorten zijn een grote zorg voor vissers na de implementatie van de aanlandplicht in 2019. Want als die vissoorten (zoals bijvoorbeeld griet en schar) zijn opgevist, zou de gehele demersale visserijvloot aan de kant moeten blijven.

Diverse fracties wilden slechts in een overweging van deze wetgeving verwijzen naar de ‘choke spieces’ problematiek. Uiteindelijk is dat niet gebeurd en zijn in een wetsartikel afspraken gemaakt over choke species en bijvangsten.

Peter van Dalen voerde mede de onderhandelingen. Hij zei: ‘Het was een zeer lange nacht (tot 03.50u), maar ik ben trots op dit resultaat. We hebben ons er met nadruk voor ingezet, dat de visserij duurzaam zal plaats vinden. Maar tegelijk krijgen nu de vissers uit de landen die de Noordzee bevissen een enigszins flexibel wetgevingskader dat rekening houdt met de bijzondere situatie van die zee. Flexibiliteit die nodig is om in deze zee met z’n vele vissoorten - die er in het algemeen goed voor staan - toekomst te geven aan de gemengde visserij. Dat stelt dus eisen aan betere regionale samenwerking tussen de visserijlanden van de Noordzee. Die regionalisatie - waardoor de betrokken landen nauw met de visserijsector moeten samen werken -  vind ik dé wezenlijke stap vooruit richting duurzame maar tegelijk ook rendabele visserij. Iets minder sturing vanuit Brussel, iets meer ruimte voor de betrokken landen en de sector om, binnen de nu opgestelde kaders, zelf invulling te geven aan het Noordzee visserijbeleid”.

Zie ook het persbericht van de Raad, nr. 700/17 van vrijdagmorgen 08-12 04:00 uur:

http://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2017/12/08/north-sea-fisheries-new-multiannual-management-plan-agreed/

Labels
Eurofractie
Europese Verkiezingen

« Terug

Reacties op 'Toch akkoord over Noordzee Meerjaren beheersplan visserij'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2017 > december

Geen berichten gevonden