Kandidatenlijst ChristenUnie Bunschoten vastgesteld

Maidenspeech Alicevrijdag 01 december 2017 11:03

Tijdens de ledenvergadering van dinsdag 28 november zijn de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie vastgesteld.

Een flink aantal leden van de ChristenUnie Bunschoten was dinsdagavond aanwezig in de Mandemaaker.
Daar stelden allereerst de top-10 van de kandidatenlijst zich aan de leden voor. Ieder gaf een persoonlijke motivatie om zich voor de komende periode verkiesbaar te willen stellen voor de ChristenUnie. Overkoepelend bleek dat alle kandidaten zich graag vanuit een bijbels perspectief willen inzetten voor de maatschappij en het bestuur van Bunschoten. Onder luid applaus werd zowel de lijsttrekker als de rest van de kandidatenlijst vastgesteld door de aanwezige leden.

Direct daarop volgende de maidenspeech van lijsttrekker Alice Kok – van de Geest. Hierin gaf Alice aan dat ze voor haar in eerste instantie onverwacht, maar met volle overtuiging het lijsttrekkerschap aanvaart. “Ik besef heel goed dat ik het werk niet vanuit mijzelf kan doen en het is dan ook een geweldige bemoediging te weten dat ik deze taak samen met de fractie, het campagneteam en bestuur op mij mag nemen. Dat ik mensen om mij heen heb staan die mij steunen en op wie ik kan vertrouwen. Maar veel belangrijker nog, dat er een Vader in de Hemel is die zorgt, voor ons allemaal en ook voor mij,” aldus Alice.

Tijdens haar aanvaardingspeech vroeg Alice aandacht voor de bouw van de nieuwe scholen, wat voor de komende jaren op het programma staat. Alice gaf aan dat de ChristenUnie het onderwijs belangrijk vindt en dat daar passende huisvesting, duurzaam en een natuurlijk gezonde leeromgeving bij horen.

Ook noemde Alice een aantal belangrijke punten uit het verkiezingsprogramma, zoals de ontsluiting van Vathorst-West die niet over het grondgebied van Bunschoten moet lopen, het bouwen van extra woningen met name voor starters en senioren en het behoud van het historisch en cultureel erfgoed van Bunschoten.

Na het vaststellen van de kandidatenlijst werd het verkiezingsprogramma uitgebreid besproken en was er een levendige discussie. Ook bij het opruimen van de vervuilde grond van de Westdijk werd uitgebreid stilgestaan door de aanwezigen. Hoewel het programma op nog wat kleine onderdelen gewijzigd moet worden, kon het verder vastgesteld worden door de leden.

De avond werd afgesloten met een gezellige borrel.  

Labels
Bunschoten

« Terug

Nieuwsarchief > 2017 > december

Geen berichten gevonden