Zoet met een bijsmaakje

AndreRouvoet02.jpgdinsdag 19 september 2006 17:25

De ChristenUnie is blij dat het economisch beter gaat met Nederland en dat daardoor het kabinet de lasten voor burgers en bedrijven iets kan verlichten. Tegelijk maakt dit kabinet maar gedeeltelijk goed wat zij de afgelopen jaren heeft bezuinigd. Daarvan waren met name de zwakke groepen in de samenleving de dupe.

De ChristenUnie vindt het opmerkelijk dat het kabinet vorig jaar nog uitging van een tekort op de begroting voor 2007 van 1,8%. Hiermee gaf het kabinet de noodzaak aan van verdere bezuinigingen in 2006. Nu voorspelt minister Zalm zelfs een begrotingsoverschot van 0,2%, met daarbij zelfs de nodige lastenverlichting voor de burger. Ook beweert dit tussenkabinet dat met meer mensen aan het werk de AOW betaalbaar blijft. De cijfers van ondermeer het CPB laten echter zien dat dit nog allerminst zeker is, waardoor er vooralsnog een schijnzekerheid wordt gecreëerd.

De ChristenUnie is blij met de 63 miljoen euro extra voor het wegwerken van het personeelstekort bij de verpleeghuizen. “Dat had wat ons betreft veel eerder mogen gebeuren. Het gedeeltelijk terugdraaien van eerdere bezuinigingen op subsidies voor energiebesparing getuigt eerder van reparatiewerk, dan van nieuw beleid,” aldus André Rouvoet, fractievoorzitter van de ChristenUnie.

Zeer opmerkelijk vindt de ChristenUnie de verhoging van de inkomensgrens voor de kinderopvang van 96.000 tot 130.000. Hierdoor komen zelfs mensen met inkomens van meer dan vier keer modaal zoals ministers in aanmerking voor een vergoeding voor de kinderopvang.

Opvallend is dat het kabinet weinig gerichte maatregelen voorstelt om mensen die aan de kant staan, zoals langdurig werklozen, gehandicapten en ouderen aan het werk te helpen. Ook compensatie voor de mensen die de afgelopen jaren behoorlijk hebben moeten inleveren is uitgebleven. Mogelijkheden daartoe waren bijvoorbeeld de introductie van een armoedetoeslag of verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden, zoals de ChristenUnie voorstelt in haar verkiezingsprogramma. De no-claim premie in de zorg blijft gehandhaafd, ondanks dat deze maatregel discriminerend werkt voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken en ondanks dat nu blijkt dat deze maatregel niet de zorgvraag weet in te perken.
Labels
André Rouvoet
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Zoet met een bijsmaakje'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > september

Geen berichten gevonden