Rouvoet bepleit leerstoel ‘christelijke politiek’

André Rouvoet geeft collegezaterdag 23 september 2006 18:03

André Rouvoet gaf zaterdag 23 september het eerste college over christelijk-sociale politiek op de nieuwe ChristenUnie kaderschool. Rouvoet stelde dat de tijd rijp is voor een bijzonder hoogleraarschap christelijk politiek denken in historisch perspectief. “Ik ontmoet veel studenten in het land en zie dat er bij hen behoefte is aan toerusting op het gebied van christelijk-sociaal denken. Ik roep de ChristenUnie op toe te werken naar een leerstoel die in deze behoefte voorziet " aldus de voorman van de ChristenUnie

Rouvoet benadrukte in het college dat de ChristenUnie een unieke partij is met een eigen herkenbaar profiel. Volgens hem past de ChristenUnie niet in het links-rechts denken. De ChristenUnie is christelijk-sociaal. Christelijk-sociaal heeft alles te maken met de visie op de samenleving en de ordening van de maatschappij. De norm voor christelijk-sociale politiek is publieke gerechtigheid.”

Als concreet voorbeeld noemde Rouvoet de no-claim korting van het huidige zorgstelsel die in zijn ogen “een perverse solidariteit is. Het is de wereld op zijn kop dat mensen die veel zorg nodig hebben, bijvoorbeeld chronisch zieken, gehandicapten en ouderen in feite de financiële meevaller betalen van de sterken.”

In zijn college ging Rouvoet in op de invulling van het begrip eigen verantwoordelijkheid in de neoliberale ideologie. “De laatste dagen is mij vaak gevraagd of de ChristenUnie inmiddels de enige gezinspartij is. Daar lijkt het wel op, nu het CDA de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting loslaat. Daarmee jaagt het CDA beide ouders de straat op en neemt men afstand van het traditionele gezin. Dit past niet bij een goede verdeling van verantwoordelijkheden en de beperkte bevoegdheid van de overheid dwingende keuzes op te leggen aan andere verbanden, zoals in dit geval het gezin.”

Ruim 70 toehoorders kwamen op het eerste college af over christelijk-sociale politiek. “Ik voel me gesteund als wethouder dat de partij in mij investeert” vertelde een enthousiaste ChristenUnie wethouder. De nieuwe kaderschool past bij de groei die de ChristenUnie momenteel doormaakt. Met een versterkte positie in het lokaal bestuur en een sterk groeiend ledenaantal investeert de ChristenUnie in de komende jaren ieder geval € 40.000,- in opleiding en vorming van de huidige en toekomstige generatie politici en bestuursleden.
Labels
André Rouvoet
Partij

« Terug

Reacties op 'Rouvoet bepleit leerstoel ‘christelijke politiek’'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > september

Geen berichten gevonden