Begroting toont té weinig ambitie

woensdag 27 september 2006 18:34

André Rouvoet kritisch in Algemene Politieke Beschouwingen

Volgens de ChristenUnie is het begrotingsoverschot te klein. Het kabinet toont te weinig ambitie om gericht de koopkracht voor kwetsbare groepen te vergroten en te investeren in milieu.

De positieve toon van de Miljoenennota wordt onder andere veroorzaakt door de onbescheiden opstelling van het kabinet. Wat de ChristenUnie betreft schrijft het kabinet teveel successen op zijn naam. ‘Het kabinet moet álle feiten tellen, dus ook recht doen aan de feiten die minder fraai zijn zoals de koopkrachtdaling van de afgelopen jaren voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. De eindbalans is nu niet in evenwicht’, aldus Rouvoet. Teveel mensen ervaren vooral onzekerheid, onveiligheid op straat en spanningen in de samenleving. Een bloeiende economie blijkt weinig te zeggen over de kwaliteit van het leven.

“De steun aan het kabinet was niet vanzelfsprekend, maar moest verdiend worden,” zei André Rouvoet in de APB. ‘Dat is niet altijd gelukt.’ De ChristenUnie constateert dat de balans tussen daadkracht en menselijke maat soms uit het oog werd verloren. Voorbeelden daarvan zijn het abrupt stopzetten van de subsidie op duurzame energie, de schrijnende toestanden in verpleegtehuizen, het strenge asielbeleid en de no-claimregeling in de zorg. Ook verbaast de ChristenUnie zich over de verhoging van de inkomensgrens voor de kinderopvang naar 130.000 euro. Hierdoor kunnen zelfs ministers in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor de kinderopvang. “Laten we liever werken aan zinvoller maatregelen voor gezinnen: gratis schoolboeken, gratis OV-kaart voor 16/17 jarige HBO’ers en MBO’ers en het kindgebondenbudget voor echte keuzevrijheid voor de ouders,”aldus Rouvoet.

Het kabinet is te weinig toegekomen aan het normen- en waardendebat, laat staan dat er concrete voorstellen uit voort zijn gekomen. ‘De ‘verantwoordelijkheid’ van de burger is in de praktijk uitgewerkt als ‘zelfredzaamheid’ van de burger. Ik roep het kabinet op opnieuw te gaan werken aan een heldere vertaling van deze punten,” aldus Rouvoet.

In de begroting wordt over het hoofd gezien dat het EMU-saldo in belangrijke mate toe te schrijven is aan het conjuncturele herstel en de hoge aardgasopbrengsten. Daarbij ligt de reële olieprijs in de begroting ver beneden de prijs waarmee in de begroting van 2007 is gerekend. Hierdoor is er geen sprake van goed evenwicht en zijn de neerwaartse risico’s groot. De ChristenUnie pleit daarom voor een overschot van 0.5% van het BBP, in plaats van 0.2% die het kabinet ons nu presenteert.

Zie ook:
Labels
André Rouvoet
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Begroting toont té weinig ambitie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > september

Geen berichten gevonden