Meer controles in Schengengebied nodig

Hans Bloklanddinsdag 24 oktober 2006 09:59

Straatsburg – “De Europese Unie is vandaag de dag druk bezig met het versterken van de bewaking van de buitengrenzen maar hoe zit het eigenlijk met de bewaking van de binnengrenzen?” Dit vraagt Hans Blokland zich af tijdens het EP-debat over het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II).

De afgeschafte grenscontroles in het Schengengebied zijn niet alleen handig voor de burgers uit dit gebied. Ook het criminele circuit maakt hier gebruik van. Blokland herinnert in zijn speech aan het feit dat de 27-jarige Hussein Osman, verdachte van de aanslagen in Londen, vorig jaar ongestoord de trein naar Rome kon nemen. “Dat kan niet de bedoeling zijn van Schengen!”

“Het vrije verkeer tussen lidstaten is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van de EU. We moeten niet terug naar de tijd voor Schengen. Wel moeten autoriteiten veel meer gerichte controles uitvoeren. Deze controles zijn nodig om de veiligheid van onschuldige burgers te beschermen. Dat hoeft niet uitsluitend aan landsgrenzen. Er kunnen ook speciale controles worden uitgevoerd op vliegvelden, veerboten en in treinen.”

SIS is een gemeenschappelijk informatiesysteem van 13 lidstaten waarmee landen gegevens uitwisselen over gezochte personen, voorwerpen en voertuigen. SIS is belangrijk voor de toepassing van de Schengenbepalingen voor vrij verkeer van personen en voor de veiligheid in dit gebied. SIS II moet het systeem klaarmaken voor de toetreding van de nieuwe EU-lidstaten tot het systeem.
Labels
Eurofractie

« Terug

Reacties op 'Meer controles in Schengengebied nodig'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > oktober

Geen berichten gevonden