ChristenUnie Leeuwarden initieert in kaart brengen kerk en moskee

maandag 27 november 2006 17:05

Op initiatief van de ChristenUnie in Leeuwarden worden de netwerken van kerken en moskeeĆ«n in de hoofdstad geĆÆnventariseerd. De religieuze sociale kaart moet in het voorjaar van 2007 klaar zijn, aldus A. Stoker van de ChristenUnie in Leeuwarden.

De nieuwe wet WMO biedt goede mogelijkheden voor profilering van religieuze organisaties. En dat is nodig, want veel gemeenten weten niet wat kerken en moskeeën doen voor de samenleving. ,,Een religieus-sociale kaart kan daar verandering in brengen”, legt Stoker uit. Zo zetten kerken zich in voor huisbezoek, voedselbanken en jongerenwerk. Veel moskeeën geven taal- en computercursussen, inburgeringslessen en doen aan huiswerkbegeleiding. Zij leveren daarmee ook een bijdrage aan participatie en integratie.
In de jaren vijftig was de betekenis van religieuze organisaties overal waarneembaar. Christenen werkten in scholen, ziekenhuizen en oudereninstellingen. ,,Gemeenteleden en parochianen zetten zich via de diaconie en liefdadigheidsinstelling in voor de armenzorg. Zij deden werk dat in die tijd niet of onvoldoende door de overheid werd gedaan.”

Weinig contact

Door verbetering van het sociale beleid van de overheid is het werk van religieuzen en kerkelijke instellingen grotendeels overgenomen door de staat. Tegelijk is het aantal religieuzen afgenomen en zijn kerken kleiner en minder zichtbaar geworden. De scheiding tussen kerk en staat zorgt er voor dat kerk en overheid weinig contact met elkaar hebben. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning is een goede reden om het contact weer te intensiveren, aldus de ChristenUnie.

Stichting Partoer, een organisatie die zich bezighoudt met welzijnswerk, is content met het initiatief van de ChristenUnie. ,,Er gebeurt veel in kerken. Dat moeten gemeenten ook in beeld hebben. Ze kunnen daar veel aan hebben”, aldus projectcoördinator A. de Vries van Partoer.

T. Reichman-Scheffen van de Raad van Kerken vindt dat het initiatief ook provinciaal navolging zou moeten krijgen. Kerken en overheid werken nu vaak langs elkaar heen aan dezelfde soort projecten. ,,We hoeven niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden.’

Kerken zijn vaak te bescheiden, vindt ze. ,,Er gebeurt ontzettend veel. Maar als niemand dat weet, verliest de kerk haar maatschappelijke relevantie.” De kerk zou een adviserende rol kunnen hebben richting gemeenten. ,,Zij hebben ontzettend veel kennis op het gebied van bijvoorbeeld ouderenzorg.” Wel moeten kerk en overheid ervoor waken dat de één macht krijgt over de ander. ,,Dat zou een slechte zaak zijn. Het kan dus niet zo zijn dat de overheid standaard een beroep doet op de vrijwilligers van de kerk. Kerk en politiek moeten gescheiden blijven. Maar nu is het contact te spastisch.”

Nijmegen is tot nu de enige stad in Nederland waar een religieuze sociale kaart bestaat.

Bron: Friesch Dagbad
Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie Leeuwarden initieert in kaart brengen kerk en moskee'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > november

Geen berichten gevonden