ChristenUnie steunt motie van afkeuring

woensdag 13 december 2006 11:53

Nog geen 24 uur wilde Verdonk het uitzetten van asielzoekers opschorten. In het debat van gisteravond werd duidelijk dat minister Verdonk niet bereid is om gehoor te geven aan het hernieuwde verzoek van de Kamermeerderheid om de uitzetting op te schorten van een precies omschreven, beperkte groep mensen, die mogelijk onder een door het nieuwe kabinet te formuleren pardonregeling zouden kunnen vallen.

‘Deze motie vraagt niet om een generaal pardonregeling. De motie vraagt alleen ruimte om, nu er in de formatieonderhandelingen vrijwel zeker over de wens om tot een generaal pardon te komen zal worden gesproken, in afwachting daarvan geen onomkeerbare stappen te zetten. Dat kan door in de tussentijd geen mensen uit te zetten. Mensen mogen immers niet de dupe worden van een formatie die straks weken of zelfs maanden gaat duren’, aldus Tineke Huizinga.

‘We hopen dat er toch een opening in zit, want we hebben als Kamer alles aan de kant gezet wat een bezwaar vormde’, zo sprak Tineke Huizinga gisteravond tijdens een schorsing. Het verweer van minister Verdonk dat de motie een belemmering is voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid en dat het staatsrechtelijk onmogelijk is de motie uit te voeren, snijdt geen hout. Volgens de ChristenUnie is het staatsrechtelijk juist een goed gebruik om in de formatietijd geen besluiten te nemen over controversiële zaken en een nieuw kabinet niet voor voldongen feiten te stellen. De motie stelt geen voldongen feit, omdat de motie de beslissing of er een pardon komt, over laat aan een nieuw kabinet. Het afzien van de opschorting zou juist wél op gespannen voet staan met het staatsrecht. Dan wordt namelijk een nieuw kabinet, met een mogelijk nieuw beleid, immers voor voldongen feiten gezet die niet meer terug te draaien zijn. De mensen die (mogelijk achteraf nodeloos) zijn uitgezet, zijn daarvan het slachtoffer.

De ChristenUnie betreurt dat er geen opening is gevonden om de motie in te willigen en dat een redelijk verzoek als dit, gesteund door een meerderheid van de Kamer, zo resoluut van de hand is gewezen. De Kamer had stappen in de richting van het kabinet gezet. Eenzelfde soepele houding had redelijkerwijs van de minister kunnen worden verwacht. Om die reden was de fractie wel gedwongen de motie van afkeuring te steunen.

In tegenstelling tot de informatie die minister Verdonk verstrekt, gaat het hier alleen om de mensen die al onder de oude vreemdelingenwet, dus voor 2001, een asielaanvraag hebben ingediend; nog steeds in Nederland verblijven, geen misdrijf hebben gepleegd en onder het Project Terugkeer vallen (het project dat speciaal was gericht op die oude gevallen). Het betreft dus bijvoorbeeld de Syrische christenen waar begin dit jaar veel over te doen is geweest en die niet hebben kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Deze groepen zijn volgens staand beleid, al gedefinieerd in de vreemdelingencirculaire.

Zie ook:
Labels
Tineke Huizinga
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie steunt motie van afkeuring'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > december

Geen berichten gevonden