Minister Veerman luistert met belangstelling naar maidenspeech van Ernst Cramer

maandag 18 december 2006 17:43

‘En zie, het was zeer goed. Zo bezag God zijn schepping. Wij hoeven maar om ons heen te kijken om te zien dat er sindsdien het nodige mis is gegaan. Wij mensen gebruiken de aarde niet alleen, maar verbruiken haar ook steeds meer. Voor de ChristenUnie vormt rentmeesterschap het uitgangspunt bij het omgaan met de schepping. Daarbij speelt de ChristenUnie de ecologie niet tegen de economie uit, maar beziet die aspecten in samenhang. De ChristenUnie dus een partij voor de dieren, maar ook voor mensen, voor planten, voor bomen, voor arbeid, voor vrijheid en ga zo maar door.’

Zo begon Ernst Cramer, sinds kort Tweede Kamerlid van de ChristenUnie, zijn 12 minuten durende ‘maidenspeech’: de eerste openbare redevoering die iemand houdt. Hij beet gisteren het spits af tijdens de begrotingsbehandeling van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. We zijn benieuwd hoe Ernst zijn eerste openbare optreden in de Kamer heeft ervaren…

Spannend zo’n eerste redevoering, of niet Ernst?
‘Het ging goed! Er was wel wat spanning vooraf omdat de speech nog niet helemaal klaar was. Maar dat zakte weg toen we eenmaal met de behandeling in 1e termijn begonnen waren. Ik heb goed kunnen luisteren naar wat de andere partijen inbrachten. En daar ook nog in mijn verhaal op gereageerd. Ik heb, in overleg met Pieter (beleidsmedewerker, red.) uiteraard, ervoor gekozen om een heel identiteitsgebonden paragraaf als inleiding te houden. Daarmee grijp je terug op de basis van waaruit we werken en dat gaf ook weer rust.’

Had je het idee dat je verhaal overkwam, dat mensen luisterden? Had je aan 12 minuten genoeg?
‘Het werd, zelfs met het weinige aantal kamerleden dat aanwezig was, relatief stil. Dat vond ik opvallend, omdat in de kamer kennelijk de goede gewoonte is om, soms zelfs half luidop, elkaar te spreken. Na afloop gaven diverse leden ook aan met belangstelling mijn bijdrage te hebben aangehoord. Ook de minister gaf dat nog aan. Overigens onder de toevoeging dat hij daar naar verwachting nog maar kort van kon genieten. Ja, 12 minuten was toereikend. Je moet dat verdelen tussen de 1e en 2e termijn, maar ik denk dat ik daar nog wel wat voor over heb gehouden.’

Denk je dat je plezier gaat krijgen in het spreken, of heb je dat al, en wat zou je de volgende keer anders doen?
‘Ik heb er inderdaad plezier in. Je politieke boodschap uitdragen en daar instemming op krijgen is uiteindelijk het doel van al je werk. Op één punt werd bijvoorbeeld al voor de vergadering door de PvdA aangegeven dat zij graag met een motie van ons willen meegaan over het vergroten van de kennis van de landbouw onder de jeugd.’

Hoe ervaar je het Kamerlidmaatschap tot nu toe?
‘Het kamerlidmaatschap is buitengewoon intrigerend. Soms herken ik dezelfde stoeptegeldiscussie die je ook op gemeentelijk niveau vaak tegenkomt. Soms zie je ook de echte inhoudelijke discussie voorbijkomen. Het werk met de beleidsmedewerkers is heel inspirerend, en ook heel erg nodig. Als gemeenteraadslid doe je heel veel zelf. Ook het schrijven van je stukken. Hier wordt je zo in beslag genomen dat je, zeker in het begin, je moet vertrouwen op wat je aan teksten wordt aangereikt. Die maak je jezelf dan eigen in de discussie met de medewerker. En dat is weer een goed leerproces, want zo kom je snel in en achter de inhoud. Ja, voor zover je dat kan zeggen met een anciënniteit van 7 dagen, het bevalt uitstekend!’

Een cruciale vraag die tijdens het debat over de begroting van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit centraal stond is: ‘hoe gaan we om met dieren’. Belangrijkste uitgangspunt voor de ChristenUnie is de erkenning dat dieren medeschepselen zijn. Dieren hebben een waarde in zichzelf en die waarde mag niet aangetast worden. Dit houdt niet in dat mensen geen dieren mogen houden of doden. Punt is dat dieren in hun waarde gelaten moeten worden, en niet gereduceerd mogen worden tot productiemiddelen.

Cramer sprak zijn wens uit dat Minister Veerman op deze post blijft zitten. ‘Hij heeft op onnavolgbare wijze werk gemaakt van herstel van vertrouwen in de overheid; met visie, kennis van zaken, realiteitszin en betrokkenheid heeft hij de vertrouwensbreuk, die was ontstaan tussen de boeren en de overheid, geheeld. Hoe zijn toekomst er ook uitziet, ik wens hem van harte Gods zegen toe bij het werk dat (nog) wacht’, aldus Ernst Cramer.

Zie ook:
Labels
Ernst Cramer
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Minister Veerman luistert met belangstelling naar maidenspeech van Ernst Cramer'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > december

Geen berichten gevonden