“Dit is een kabinet van het gezin”

Formatie persconferentiewoensdag 07 februari 2007 17:50

Politiek Nederland heeft oog gekregen voor gezin en opvoeding. De Tweede-Kamerfractie van de ChristenUnie is tevreden met de aandacht in het regeerakkoord voor de problemen van ouders en hun kinderen. De ChristenUnie heeft in de verkiezingscampagne en coalitiebesprekingen specifiek ingezet op meer financiële middelen voor ouders met opgroeiende kinderen. De introductie van het door de ChristenUnie voorgestelde kindgebonden budget markeert deze inzet.

Fractie ChristenUnie herkent eigen inzet in bereikte regeerakkoord

Ook de financiële ondersteuning voor de informele kinderopvang door opa, oma of de buurvrouw is een illustratie van het nieuwe of ruimere denken over opvoeding en gezin. Voor opvoeding is tijd en geld nodig en de vrijheid om daar zelf vorm aan te geven. Het is daarom terecht, dat de overdraagbaarheid van de heffingskorting voor ouders met kinderen van 0 tot en met 6 jaar overeind is gebleven. De fractie verwacht, dat de nieuwe minister voor jeugd en gezin een waarborg is om bij te dragen aan investeringen in de toekomst en samenhang van onze maatschappij.

Realistisch akkoord
Het akkoord is volgens de fractie realistisch over de praktijk van de afbreking van zwangerschappen. De Wet Afbreking Zwangerschap heeft geen hemel op aarde gebracht. 30.000 noodsituaties in dit welvarende land, is volgens de fractie ook niet meer uit te leggen. De ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer is daarom blij, dat er nu een veel breder hulppakket komt voor vrouwen, die problemen hebben met hun zwangerschap. Met CDA en PvdA is er het gedeelde inzicht, dat er een samenhangend pakket nodig is met alternatieven voor abortus, inclusief verruiming mogelijkheden adoptie en opvang ongewenst zwangere tieners. De protocollering van het gesprek bij een abortusverzoek is voor de fractie een goede stap om te komen tot grotere bedachtzaamheid bij de beslissing over het afbreken van een zwangerschap.

Eenzelfde nieuw maatschappelijk realisme is er in de ogen van de fractie in dit regeerakkoord te zien bij de levensbeëindiging. Terecht is de inzet van de ChristenUnie gehonoreerd om geen experimenten met de ‘pil van Drion’ te doen. En de Kamerleden zijn ronduit tevreden over de versterking van palliatieve zorg o.a. via verpleeghuizen en hospices en de ondersteuning van vrijwilligers in de stervensbegeleiding.

Beter rentmeesterschap
Ook op het punt van duurzaamheid maakt dit kabinet tot tevredenheid van de fractie een omslag t.a.v. het vorige. Er is het besef gekomen, dat economische ontwikkeling in balans moet zijn met het milieu en de menselijke maat. Het akkoord legt terecht een noodzakelijk zwaar accent op natuur, klimaat en respect voor het leven van mens. De ChristenUnie herkent daarin het eigen pleidooi voor goed rentmeesterschap. Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie wilde investeringen in duurzaamheid en een vergroening van het belastingstelsel, volgens het principe de vervuiler betaalt. En zie, het kabinet investeert in duurzaamheid en gaat het belastingstelsel verder vergroenen. De fractie stemt daarom van harte in met maatregelen als investeren in energiebesparing en een duurzame energievoorziening, een vliegticketbelasting, een verpakkingstax, hogere kosten voor sterk vervuilende auto’s en het stimuleren van diervriendelijke productie.

Aandacht voor kwetsbare groepen
Ook kwetsbare groepen waren een speerpunt in de verkiezingscampagne en de daarop volgende coalitiebesprekingen. Daarom is de fractie zeer ingenomen met de onderstaande reeks maatregelen die in het regeerakkoord bedongen zijn:
 • meer aandacht voor schuldhulpverlening;
 • gerichte inkomensondersteuning voor mensen op het sociaal minimum;
 • schrappen van de sollicitatieplicht voor bijstandsmoeders met kinderen tot 5 jaar;
 • loonkostensubsidies voor groepen, die zonder duwtje in de rug moeilijk aan de bak komen;
 • meer aandacht en geld voor begeleid werken en sociale werkplaatsen.
Andere winstpunten
De fractie constateert, dat de tevredenheid niet alleen enkele paragrafen betreft, maar ook de breedte van het akkoord. Op vele plaatsen wordt het meeonderhandelen van de ChristenUnie zichtbaar. Een serie voorbeelden:
 • het verbod op kweken embryo’s voor stamcelonderzoek en stimuleren onderzoek volwassen stamcellen;
 • het aangekondigde onderzoek naar vermelding recht op leven in de grondwet;
 • een verbod alcoholreclame voor 21.00;
 • een generaal pardon voor een afgebakende groep asielzoekers;
 • harde aanpak vrouwenhandel en uitstapprogramma’s voor prostituees;
 • gemeenten die nu bordelen kunnen gaan weren via de zogenaamde 0-optie;
 • het stoppen van misbruik van de winkeltijdensluitingswet om winkels op zondag open te kunnen doen

Zie ook:
Labels
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op '“Dit is een kabinet van het gezin”'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > februari

Geen berichten gevonden