ChristenUnie-bewindslieden

Banner bewindsliedendonderdag 15 februari 2007 19:18

De eerste kabinetsleden uit de geschiedenis van de ChristenUnie zijn bekend. Met gepaste trots kunnen wij André Rouvoet, Eimert van Middelkoop en Tineke Huizinga aan u voorstellen als de bewindslieden namens de ChristenUnie.

André Rouvoet wordt minister van Jeugd en Gezin. Hij krijgt zijn eigen ministerstaf op het ministerie van VWS en zal zich gaan bezighouden met het terrein Jeugd en Gezin. Daarvoor krijgt hij ook zeggenschap over de op dit terrein werkzame ambtenaren op andere ministeries, evenals over de daarbij horende budgetten. De minister voor Jeugd en Gezin is een nieuwe post. Het is voor André Rouvoet een mooie uitdaging om een goed en overkoepelend beleid neer te zetten voor alles wat met jeugd en gezin te maken heeft. Niet voor niets pleitten diverse commissies en organisaties – en niet te vergeten ons eigen verkiezingsprogramma - al lange tijd voor een overkoepelend beleid voor jeugd en gezin mét één minister. Hier ligt dus een mooie taak voor André!

Eimert van Middelkoop wordt de nieuwe minister van Defensie. Eimert heeft zich in zijn jaren als Kamerlid veel bezig gehouden met het defensiebeleid, vooral de Europese en Internationale dimensie daarvan. Nog steeds wordt regelmatig in debatten over uitzending van Nederlandse militairen op buitenlandse missies de zogenaamde ‘Toetsingsprocedure’ van Van Middelkoop genoemd. Deze procedure regelt, dat de Kamer instemming moet verlenen voor missies, waaraan Nederlandse militairen meedoen.
De ChristenUnie pleit al jaren voor meer geld voor Defensie. Een ministerspost op dit departement ligt daarmee in een mooi verlengde.
De bekendste missie van het moment is natuurlijk de missie in Afghanistan, maar Defensie is op tal van terreinen actief. Eimert van Middelkoop zal een moeilijke, maar vast en zeker boeiende tijd tegemoet gaan op deze post!

Tineke Huizinga wordt de ChristenUnie-staatssecretaris voor Verkeer en Waterstaat. In deze veelzijdige portefeuille gaat ze zich onder andere bezighouden met het openbaar vervoer en de kust-, en waterwerken. Thema’s waarvoor de ChristenUnie zich al langer hard maakt. Tineke Huizinga heeft de laatste jaren als Kamerlid diverse portefeuilles onder haar hoede gehad, waaronder enige tijd ook Verkeer en Waterstaat. De gedrevenheid en kwaliteiten die Tineke Huizinga op in haar Kamerwerk heeft getoond, beloven wat voor de toekomst!
Labels
André Rouvoet
Eimert van Middelkoop
Tineke Huizinga
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie-bewindslieden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > februari

Geen berichten gevonden