Rouvoet: “Meepraten over hele breedte van het kabinet”

De ChristenUnie bewindsliedenmaandag 26 februari 2007 14:46

Afgelopen zaterdag zetten de leden van de ChristenUnie een symbolische handtekening onder het nieuwe regeerakkoord. Met een warm applaus schaarden ze zich achter hun kersverse ministers, staatssecretaris en fractieleden. “Dit akkoord geeft me het gevoel dat Nederland thuiskomt”, aldus één van hen.

Leden ChristenUnie scharen zich achter regeerakkoord
De ‘(In)formatiebijeenkomst’ in Lelystad was allereerst een feestelijke bijeenkomst waar leden uit het land de overwinning van de ChristenUnie kwamen meevieren en hun blijdschap uitten over het behaalde resultaat. “Want”, zoals partijleider André Rouvoet aangaf, “wat we wilden bereiken hebben we bereikt: het spoedig realiseren van een stabiel kabinet met daarin de ChristenUnie en een herkenbaar ChristenUnie-profiel in het regeerakkoord”. Rouvoet bracht in herinnering dat sinds het schrijven van het verkiezingsprogramma er steeds de overtuiging is geweest dat de ChristenUnie een sleutelrol zou kunnen gaan vervullen. Niet alleen in mogelijke kabinetsdeelname maar ook in het realiseren van een christelijk-sociaal beleid. En in een paar maanden tijd heeft de ChristenUnie inderdaad die sleutelpositie ingenomen. “Voor u staat een verwonderd en intens dankbare politicus en christenmens”, zo zei Rouvoet tegen de ruim 400 aanwezigen.

Meepraten
Tineke Huizinga en Eimert van Middelkoop zeiden allebei klaar te zijn voor de nieuwe uitdaging die voor hen ligt als respectievelijk de staatssecretaris voor Verkeer en Waterstaat en minister van Defensie. Met deze beide kopstukken heeft de ChristenUnie een vertegenwoordiging in zowel het cluster ‘buitenland’ als de ruimtelijke sector. En met Rouvoet als minister van Jeugd en Gezin valt er ook een ChristenUnie geluid te horen als het gaat om de sociale samenhang. “En daarmee kunnen we over de hele breedte van het kabinet meepraten”, aldus Rouvoet. Het was voor hem een van de redenen om zijn plaats in de Tweede Kamer toch te verruilen voor een kabinetspost.

Nieuwe dynamiek
Arie Slob gaf aan dat de partij een periode tegemoet gaat waarbij ze in de frontlinie van het debat staat. Maar hij ziet dat met deze fractie en bewindslieden met het volste vertrouwen tegemoet. “De meer dan 300.000 kiezers kunnen op ons rekenen. Dat we het profiel van de ChristenUnie tot uiting zullen laten komen en het kabinet kritisch zullen blijven volgen.” Hij zal daarbij vooral ook hameren op de inbreng van maatschappelijke organisaties: “Je moet als politiek nooit met de rug naar de samenleving gaan staan. Dat vinden niet alleen wij, in het regeerakkoord is ook ruimte voor inbreng gelaten. En ik zal ook de Kamer zelf komende donderdag uitdagen om die ruimte te benutten”.

Vragen
Bij de leden overheerste blijdschap over het resultaat hoewel er ook wel vragen waren. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de identiteit van de ChristenUnie? Komt die onder druk? Arie Slob gaf aan dat dat niet het geval zal zijn, maar wel dat de partij nieuwe vragen kan verwachten; vragen die eerder niet gesteld werden. Andere aanwezigen vroegen aandacht voor het asielbeleid, de landbouw, abortus en de positie van Israël maar over het geheel werden er geen grote vraagtekens gezet bij de koers die de partij de afgelopen maanden voer of bij het regeerakkoord.
Labels
André Rouvoet
Arie Slob
Partij
Tineke Huizinga
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Rouvoet: “Meepraten over hele breedte van het kabinet”'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > februari

Geen berichten gevonden