Toezicht en instructie bij palliatieve sedatie

HPIM8056vrijdag 11 mei 2007 11:20

Het meldingspercentage van euthansie neemt toe, terwijl het aantal gevallen waarin het leven actief wordt beëindigd terugloopt. Mogelijke verklaring: palliatieve sedatie. 'Er moeten heldere richtlijnen komen voor deze zorgpraktijk, en huisartsen moeten deskundigen op het gebied van palliatieve sedatie kunnen consulteren,' aldus Kamerlid Esmé Wiegman.

De ChristenUnie is positief over de meest opvallende uitkomsten van de evaluatie van de euthanasiewet. ,,Zowel de vraag naar actieve levensbeëindiging als het aantal daadwerkelijke gevallen van euthanasie is afgenomen, terwijl het meldingspercentage is toegenomen. Dat zijn gunstige berichten over de uitvoering van een wet waarmee wij nog altijd niet gelukkig zijn’’, stelt Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink.

Het evaluatierapport dat gisteren werd aangeboden aan staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid) en minister Hirsch Ballin (Justitie) wekt de indruk dat de vraag naar euthanasie is afgenomen doordat er vaker gekozen wordt voor pijnbestrijding en verlichting van het lijden in de laatste levensfase. ,,Deze waarneming is in lijn met ons pleidooi om terminale patiënten een alternatief te bieden voor de zelfgekozen dood. Meer aandacht en geld voor palliatieve zorg was voor ons daarom een belangrijk punt in het regeerakkoord. *) Dat wordt ondersteund door dit rapport.’’

Voor de ChristenUnie verschilt palliatieve zorg principieel van euthanasie, omdat deze zorg gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven en verlichting van het lijden bij een levensbedreigende aandoening, zonder dat de dood als 'oplossing voor het lijden' wordt omarmd.

Het evaluatierapport wijst wel uit dat er verwarring en vervaging bestaat over het begrip 'palliatieve sedatie' en de uitvoering daarvan. Bij palliatieve sedatie wordt de patiënt die nog maar kort te leven heeft, in een diepe slaap gebracht zodat het stervensproces en het lijden niet bewust worden meegemaakt. In lijn met de aanbevelingen van de onderzoekers, vraagt de ChristenUnie daarom nadrukkelijk om toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg op de praktijk van palliatieve sedatie. Er moeten heldere richtlijnen zijn voor deze zorgpraktijk, en huisartsen moeten deskundigen op het gebied van palliatieve sedatie kunnen consulteren.

Na ontvangst van het evaluatierapport heeft staatssecretaris Bussemaker terecht de opmerking gemaakt dat ,,een patiënt op grond van de wet geen récht heeft op euthanasie, ook al wordt dat vaak wel zo ervaren''. Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink: ,,Die opmerking maakt duidelijk dat er nog veel te doen valt aan voorlichting over gezondheidszorg in de laatste levensfase. Wij hopen dat betere voorlichting over lijdensverlichting en pijnverzachting ertoe zal leiden dat euthanasie niet meer als recht wordt geclaimd, en zelfs niet meer als uitweg wordt gevraagd.''

Labels
Esmé Wiegman
Euthanasie
Tweede Kamer
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Reacties op 'Toezicht en instructie bij palliatieve sedatie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > mei

Geen berichten gevonden