Concrete acties én een leidinggevende overheid

Tweede Kamerdonderdag 14 juni 2007 18:08

De ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer is ingenomen met het beleidsprogramma dat het kabinet vanmiddag heeft gepresenteerd. Veel voornemens uit het coalitieakkoord zijn concreet uitgewerkt en op een tijdspad geplaatst. De ‘dialoog met de samenleving’ heeft aantoonbaar voorstellen opgeleverd, en het stuk laat zien dat dit kabinet niet alleen in materiële doelstellingen en financiële termen denkt.

De ChristenUnie is blij met de concrete doelen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid en water, jeugd en gezin en bescherming van de zwakken. Als voorbeeld van dat laatste wijst de fractie op de aankondiging van het kabinet om streng op te treden tegen misstanden in de prostitutiebranche, in het bijzonder waar sprake is van intimidatie en mensenhandel. Het kabinet belooft te onderzoeken of de klant van mishandelde en verhandelde prostituees persoonlijk strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

De ChristenUnie is verder enthousiast over de beloofde verbetering van hulp en opvang voor tienermoeders en onbedoeld zwangere vrouwen, en de aangekondigde versterking van de palliatieve zorg.

Opvallend in het beleidsprogramma is de aandacht voor onderwerpen die veel burgers bezighouden en raken, terwijl er tot nu toe toch weinig politiek omkijken naar was. Zoals fietsendiefstal (doel: 100.000 minder fietsendiefstallen in vier jaar), agressie in het verkeer, geweld tegen ambtenaren en verloedering in onder meer realityprogramma’s en videoclips op televisie. Uit de dialoog met de samenleving is gebleken hoezeer Nederlanders verlangen naar meer respect en fatsoen in de onderlinge omgang; het kabinet durft dat onderwerp in doelen en maatregelen te vertalen.

Hoge verwachtingen heeft de ChristenUnie van de Centra voor Jeugd en Gezin die worden gevormd om laagdrempelig ondersteuning van jeugdigen en hun ouders aan te bieden. Belangrijk is ook de strijd die het kabinet wil voeren tegen kindermishandeling door versterking van preventie, door sneller te signaleren en in te grijpen. Scherp geformuleerd is verder de doelstelling om de wachttijd voor geïndiceerde jeugdzorg niet alleen binnen de gestelde norm van negen weken te houden, maar bij spoedeisende gevallen zelfs binnen één week.

Labels
Tweede Kamer
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Reacties op 'Concrete acties én een leidinggevende overheid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > juni

Geen berichten gevonden