Tevreden met kindgebondenbudget

P1010103vrijdag 22 juni 2007 14:56

De exacte invulling is nog onduidelijk, maar de toezegging dat het kindgebonden budget er komt is inmiddels gedaan door minister Rouvoet van Jeugd& Gezin. De ChristenUnie pleit al jaren voor een inkomensafhankelijke bijdrage per kind.

Ouders krijgen in de nieuwe situatie een inkomensafhankelijke bijdrage per kind in plaats van een vast bedrag per gezin. Zo wordt een rechtstreeks verband gelegd tussen de kosten die kinderen met zich meebrengen en de tegemoetkoming die ouders hiervoor krijgen. Ouders hebben, naast rust en tijd om hun kinderen op te voeden, ook de middelen nodig om dit te kunnen doen. De kosten voor kinderen zijn hoog en de koopkracht van mensen neemt aanzienlijk af wanneer ze kinderen krijgen, terwijl een hele samenleving er baat bij heeft dat er kinderen worden geboren. Als overheid moet je dan ook ouders willen ondersteunen in de opvoeding. Ten eerste door ze genoeg tijd te gunnen om voor hun kinderen te zorgen, maar daarnaast ook door ze financiële middelen ter beschikking te stellen.

Het kindgebonden budget wordt gefaseerd ingevoerd. In 2008 krijgen wordt het inkomensafhankelijke budget per gezin uitgekeerd en in 2009 zal dit per kind gebeuren. Omdat er nog onduidelijkheid is over de exacte vormgeving van het kindgebondenbudget, deed Kamerlid Joël Voordewind een aantal suggesties van de hand in het debat dat gisteren plaatsvond. "Het budget wordt inkomensafhankelijk en dat houdt voor de ChristenUnie niet alleen in dat boven een bepaald inkomen geen recht meer bestaat op het budget, maar ook dat er rekening wordt gehouden met de koopkracht van zogenoemde minima. Hiernaast is het kindgebondenbudget een uitkering per kind. Dat betekent dat mensen met meerdere kinderen meer budget krijgen. En tot slot pleiten wij ervoor dat het kindgebonden budget geen administratieve rompslomp wordt voor ouders", aldus Joël Voordewind.
Labels
André Rouvoet
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Tevreden met kindgebondenbudget'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > juni

Geen berichten gevonden