ChristenUnie kritisch over kolencentrales

EsmeWiegman01.jpgvrijdag 06 juli 2007 10:46

De ChristenUnie is ongelukkig met de bouw van nieuwe kolencentrales in Nederland terwijl nog onduidelijk is wat er met de CO2-uitstoot van die centrales gebeurt. Kamerlid Esmé Wiegman vraagt het kabinet afspraken te maken met de energiesector over opwekking van elektriciteit in samenhang met energiebesparing en terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen.

In debat met minister Cramer (milieu) liet Wiegman zich kritisch uit over de voorgenomen bouw van vier nieuwe kolencentrales in Nederland. Met de minister erkent de ChristenUnie dat de overheid de geliberaliseerde energiebedrijven niet in alle opzichten haar wil kan opleggen. Maar via de weg van overleg zou het mogelijk moeten zijn afspraken te maken die leiden tot de gewenste terugdringing van de CO2-uitstoot. Nu is nog onduidelijk of het bij de nieuwe, supermoderne kolencentrales ook mogelijk zal zijn de uitgestoten kooldioxide af te vangen en op te slaan.

Via een motie, gesteund door de Kamerleden Spies (CDA) en Samsom (PvdA), heeft Esmé Wiegman–van Meppelen Scheppink de regering gevraagd om ,,een evenwichtig pakket afspraken met de energiesector aan de Kamer voor te leggen, dat bijdraagt aan de doelstellingen met betrekking tot energiebesparing, energietransitie en de vermindering van CO2-uitstoot’’.
‘Energietransitie’ staat voor de verschuiving van traditionele energiebronnen (fossiele brandstoffen) naar duurzame bronnen. CO2 (kooldioxide) is het belangrijkste ‘broeikasgas’; het komt vrij bij de verbranding van alle koolstofhoudende brandstoffen (zoals aardgas, olie en steenkool) en de toenemende hoeveelheid CO2 in de dampkring draagt bij aan de opwarming van de aarde. Inmiddels wordt er geëxperimenteerd met de injectie van CO2 in oude aardgasvelden. Nog onbekend is echter of die techniek grootschalig toepasbaar is op het moment dat de nieuwe kolencentrales, naar verwachting over vier jaar, in gebruik genomen worden.

Labels
Esmé Wiegman
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie kritisch over kolencentrales'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > juli

Geen berichten gevonden