Kabinet akkoord met wensen ChristenUnie

ErnstCramer06.jpgwoensdag 03 oktober 2007 18:18

Schoolboeken worden in 2008 gratis voor alle klassen van het voortgezet onderwijs. Dat scheelt een gezin 300 euro per jaar per kind. Het is een van de financiƫle wensen van de ChristenUnie Kamerfractie die door het kabinet worden ingewilligd.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, direct na Prinsjesdag, legde de ChristenUnie samen met de coalitiefracties van CDA en PvdA een pakket maatregelen aan het kabinet voor. Deze week kwamen die voorstellen opnieuw ter sprake tijdens de financiële beschouwingen. Namens het kabinet meldde minister Bos (Financiën) dat de wensen van de ChristenUnie, en de daarbij voorgestelde financiële dekking, haalbaar zijn en dus uitgevoerd zullen worden. Het gaat onder meer om de volgende ingrepen in de Miljoenennota:

  • Er wordt niet bezuinigd op de kinderbijslag. Het kabinet wilde vanaf 2010 een klein deel van de kinderbijslag ‘verschuiven’ naar het kindgebonden budget en tegelijk iets bezuinigen op de kinderbijslag (100 miljoen op een totaalsom van 3 miljard). Omdat het kindgebonden budget inkomensafhankelijk is, zouden vooral gezinnen met een bovenmodaal inkomen de verlaging van de kinderbijslag voelen. Dat gaat nu dus niet door; de kinderbijslag blijft onaangetast en het kindgebonden budget komt daar als een ‘inkomensafhankelijke kop’ bovenop.
  • Schoolboeken worden reeds in 2008 gratis voor alle klassen in het voortgezet onderwijs. Het kabinet wilde die maatregel in 2008 alleen invoeren in de bovenbouw, een jaar later pas in de onderbouw. Gratis schoolboeken schelen gemiddeld 300 euro per jaar per kind. Voor een gezin met twee kinderen op de middelbare school en anderhalf maal modaal inkomen betekent 600 euro een ‘koopkrachtverbetering’ van maar liefst 2 procent.
  • De financiële regeling waardoor grote scholengemeenschappen hun nevenvestigingen kunnen bekostigen (‘fusieprikkel’) blijft bestaan. Dit is van groot belang voor onder andere gereformeerde en reformatorische scholengemeenschappen, die ‘filialen’ op afstand hebben.
  • Er komt extra geld (100 miljoen euro in twee jaar) voor Defensie, om materieel te vervangen dat extra snel slijt tijdens de inzet voor internationale vredesmissies.
  • Er komt extra geld (volgend jaar 20 miljoen euro) voor uitkoop (‘warme sanering’) van Noordzeevissers die vanwege de Europese vangstbeperkingen moeten stoppen.
  • Er komt extra geld voor het verkorten van wachtlijsten in de jeugdzorg (40 miljoen in 2008).
  • Er komt een budget van 40 miljoen euro per jaar om armoede bij kinderen te bestrijden.
  • Er komt extra geld voor bestrijding van zware criminaliteit, voor ondersteuning van regionale economie, voor wijken, voor de thuiszorg en voor het College Bescherming Persoonsgegevens.


Waar komt het benodigde geld vandaan? Onder meer uit een versnelde heffing van kansspelbelasting over gokautomaten ('eenarmige bandieten'), verhoging van belasting over auto’s met een hoge uitstoot van CO2, en verhoging van alle boetes die door het Centraal Justitieel Incassobureau in Leeuwarden worden verstuurd. De administratiekosten worden voortaan verrekend in een boete.
,,Niet alleen op het gebied van extra investeringen zijn onze wensen gehonoreerd'', zegt financieel woordvoerder Ernst Cramer van de ChristenUnie; ,,Ook de dekking past binnen ons denken over overheidsfinanciën. Kansspelbelasting is niet bedacht om de overheid te laten profiteren van het gokken, maar is een belasting op riskant gedrag: gokken brengt veel maatschappelijk leed teweeg. En dat de incassokosten van een boete voortaan betaald worden door wie bekeurd is, lijkt ons zeer rechtvaardig. Wie zich aan de wet houdt en dus geen bekeuringen scoort, hoeft niet mee te betalen aan de boeteadministratie van anderen. Het past in de lijn die ook het kabinet in de Miljoenennota volgt bij het kiezen voor lastenverzwaringen: het gaat bijna uitsluitend om belastingen op vermijdbare, ongezonde of milieubelastende consumptie. Roken, drinken, veel en vies autorijden, vliegen, gokken: burgers kunnen zelf kiezen in hoeverre ze de dupe zijn van lastenverzwaringen.''

Labels
Ernst Cramer
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Kabinet akkoord met wensen ChristenUnie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > oktober

Geen berichten gevonden