Rouvoet: ‘Christen moet grenzen stellen’

rouvoetnieuwsmaandag 22 oktober 2007 16:35

,,Een mens mag zich uitstrekken naar succes. Maar voor een christen mag dit niet de boventoon voeren. Belangrijker dan uit zijn op het eigen succes is voor een christen dat hij principieel grenzen stelt. God vraagt trouw. Wie Hem trouw blijven, mogen rekenen op Zijn zegen.” Dat zei minister André Rouvoet gisteren in de Bethelkerk in Drachten.

De minster van Jeugd en Gezin sprak tijdens een door ruim achthonderd mensen bezochte Mannenspecial in de Bethelgemeente. In zijn toespraak ‘Zegen of succes’ stelde de ChristenUnie-minister de bijbelfiguur Daniël ten voorbeeld; vooral voor zichzelf.
,,Daniël werkte in het rijk van Babel op een hoge positie in een godvijandige omgeving. Hij moest soms compromissen sluiten, maar trok op beslissende momenten zijn grenzen. Bijvoorbeeld door de koninklijke spijze te weigeren, waardoor hij in de leeuwenkuil belandde. Door trouw te blijven aan God werd hij beschermd.”
Rouvoet wees erop dat het woord ‘succes’ nergens voorkomt in de bijbel. Het woord ‘zegen’ des te meer. Succes nastreven is voor een christen een hachelijke zaak. ,,In de ogen van de wereld zijn christenen losers van nature. Echte navolgers van Christus kunnen rekenen op eenzaamheid en isolement.”

Afhankelijk
‘Succesfiguren’ in de bijbel als Mozes en Gideon kwamen volgens Rouvoet tot daden doordat ze niet veel van zichzelf verwachtten. ,,Ze werden gezegend doordat ze zich afhankelijk wisten van God.”

Een christen is volgens Rouvoet niet geroepen tot succes, maar wel tot het navolgen van Christus. ,,Bij zijn terugkeer op aarde zal Jezus mij niet vragen naar het aantal Kamerzetels dat we voor de CU in de wacht hebben gesleept. En Hij vraagt u niet hoe groot uw onderneming is geworden, hoeveel geld er op uw bankrekening staat of in welke landen u op vakantie bent geweest. Het komt aan op de vraag in hoeverre we trouw zijn gebleven aan Zijn geboden. Of we ons bijvoorbeeld hebben bekommerd om de weduwen, de wezen en de armen.”

Ook een christen die voluit in dienst van God staat, moet soms door louterende processen heen. Rouvoet zei dit als politicus aan den lijve te hebben ervaren. ,,Zeker nu wij als ChristenUnie tot regeringsdeelname zijn geroepen, mogen we ons rijk gezegend weten. Wie tijdens de periode van het paarse kabinet had gezegd dat er een minister voor jeugd en gezin zou komen en ook nog van onze partij zou voor gek zijn verklaard. Maar aan de succesvolle verkiezingen van vorig jaar gingen twee nederlagen op rij vooraf.”

Ook de beide teleurstellende verkiezingsuitslagen voor de CU volgden, zo zei Rouvoet, op biddende campagnes. ,,Maar het leek alsof ons werk bij de handen werd afgebroken. Dat bracht ons tot bezinning. Die leerde ons dat wij hele goeie strategieën kunnen ontwikkelen en mooie spreekbeurten houden, maar uiteindelijk staan we zelf met lege handen. We zijn steeds opnieuw afhankelijk van Gods zegen.”


Zondagsrust
Na de maaltijd werd Rouvoet gevraagd waar hij als minister zijn grenzen stelt. Hij gaf daarbij het voorbeeld van de zondagsrust. ,,Mijn chauffeur heeft doorgaans op zondag vrij. Vandaag is de eerste keer dat hij in actie moest komen.”
Ook als bewindsman houdt Rouvoet de zondag zoveel mogelijk vrij voor gezin en kerkgang in eigen gemeente. ,,Uitnodigingen om deel te nemen aan een zondags tv-programma als Buitenhof sla ik principieel af.”

Bron: Friesch Dagblad, 22 oktober 2007

Labels
André Rouvoet
In de media

« Terug

Nieuwsarchief > 2007 > oktober

Geen berichten gevonden