PerspectieF-lid Wouter verkozen tot nieuwe VN Jongerenvertegenwoordiger

woutervndonderdag 25 oktober 2007 09:00

PerspectieF- en ChristenUnielid Wouter Thiebou is woensdagnacht tijdens de Nacht van de VN verkozen tot de nieuwe Jongerenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. De Wageningse student Internationale Ontwikkelingsstudies passeerde twee Utrechtse studentes in de verkiezingen, zo meldde RTV Utrecht donderdag. Wouter gaat zich in deze positie vooral hard maken voor ‘schoon drinkwater voor iedereen’.

Koningin Beatrix was in 1970 de eerste VN Jongerenvertegenwoordiger. Ze was toen nog prinses. Dat was onderdeel van haar voorbereiding op haar functie als koningin. Sindsdien wordt er elk jaar een jongere gekozen, die onderdeel uitmaakt van de regeringsdelegatie die Nederland vertegenwoordigen bij de Algemene Vergadering van de VN. Het doel hiervan is om Nederlandse jongeren te vertegenwoordigen bij de VN en om jongeren meer te betrekken bij de internationale politiek. Er zijn momenteel achttien jongerenvertegenwoordigers uit verschillende landen. Aan de VN-jongeren ook de nobele taak om dat aantal te laten toenemen.

Geschikt
Wouter is actief christen. “Het belang van christenen in Den Haag is voor iedereen duidelijk. Het belang van christenen in New York (waar de VN haar hoofdkwartier heeft) ligt dan in het verlengde.”

Wereldreiziger Wouter – 23 jaar en 45 landen gezien - benadrukt wel dat hij niet alleen door zijn levensovertuiging geschikt is voor deze positie. “Voor zowel ChristenUniestemmers en andere stemmers moeten mijn inhoudelijke kwaliteiten zwaar wegen.” Een kleine opsomming: “Mijn studies Internationale Ontwikkelingsstudies en Conflictstudies & Mensenrechten geven mij een goed theoretisch kader mee. Ik heb veel gereisd in ontwikkelingslanden en heb daardoor veel praktische kennis. De dingen waar ik over praat, heb ik dus niet alléén uit de boekjes, maar vaak ook echt met eigen ogen aanschouwd.”

 Schoon drinkwater
Naast mensenrechten en conflicten, vormt drinkwater het speerpunt van Wouters verkiezingscampagne (zie ook de YouTube-video). Schoon drinkwater staat volgens de student aan de basis van ontwikkeling. Gebrek daaraan is dan ook de grootste rem op ontwikkeling, stelt hij. “Jaarlijks sterven er meer mensen aan gebrek aan schoon drinkwater, dan dat er mensen sterven door conflicten of aanslagen van terrorisme. Bijna vijfduizend kinderen sterven per dag door gebrek aan schoon water.”

Een van de doelen die Wouter zichzelf dan ook stelt is het informeren van middelbare scholieren over het belang van schoon drinkwater wereldwijd. “In veel ontwikkelingslanden is dat niet vanzelfsprekend. Hier in Nederland doen wij de kraan open en het is er gewoon.” Met behulp van presentaties, filmpjes en een reis wil hij de problematiek onder de aandacht van jongeren brengen. “Een concreet doel is om twee drinkwaterprojecten voor jongeren op te zetten in sub-sahara Afrika.”

Watervisie
Wouters visie op drinkwaterproblematiek vindt gehoor in de Watervisie van staatssecretaris Tineke Huizinga (ChristenUnie). In deze visie is ook aandacht voor goed watermanagement in de derde wereldlanden (Wijde blik over het water, 7 september 2007). "Al onze kennis op het gebied van water en waterbeheer stelt ons in staat andere minder welvarende deltagebieden bij te staan in hun strijd om een veilig bestaan", schreef Huizinga in haar Watervisie. "Kennis en welvaart brengen immers de verantwoordelijkheid met zich mee deze te delen met anderen die minder welvarend zijn en die het ontbreekt aan kennis."

Invloed
Wouter merkt op dat zijn invloed op de internationale politiek beperkt zal zijn. “Mijn invloed bij de VN als jongerenvertegenwoordiger mag vaak als nihil worden aanschouwd, maar waar krijg je de kans om als 23-jarige student de gehele VN te mogen toespreken?”

Zijn taak als jongerenvertegenwoordiger heeft twee kanten, meent hij. Hij kan aan de ene kant bij VN-vergadering jongeren- en internationale thema’s aansnijden en aanscherpen. Maar omgekeerd voelt Wouter zich ook verantwoordelijk om VN-thema’s duidelijk te maken bij jongeren in Nederland. “Ik probeer ze te laten zien dat hun mening meetelt en dat het belangrijk is dat ze zich inzetten voor internationale zaken. Ze moeten meer betrokken worden bij de wereld van vandaag en morgen.”

Voor meer informatie over Wouter: www.wouternaardevn.nl.

Labels

« Terug

Nieuwsarchief > 2007 > oktober

Geen berichten gevonden