ChristenUnie kritisch over controle klimaatambities

water_windmolenwoensdag 07 november 2007 10:39

De ChristenUnie is kritisch over de tussentijdse doelstellingen van milieuminister Cramer waarmee de Tweede Kamer kan controleren of het kabinet zijn klimaatambities kan waarmaken. De kleinste regeringspartij zet ook vraagtekens bij het milieuakkoord tussen kabinet en bedrijven.

De voorzichtig geformuleerde tussendoelen lijken meer op prognoses, stelde ChristenUnie–fractiewoordvoerster Wiegman dinsdag in het debat over Cramers begroting voor 2007. De kritiek werd niet gedeeld door het CDA en de PvdA, de twee coalitiepartners, maar des te meer door de oppositie.


De Kamer besprak begin vorige week al de milieuambities van het kabinet met de PvdA–bewindsvrouw; dinsdag zou het ook gaan over haar ruimtelijk beleid maar dat bleef onderbelicht.


Die doelen gelden voor 2020, vandaar dat de Kamer een lijst ’tussendoelen’ eiste om het kabinet over drie jaar – voor zijn regeerperiode afloopt – te kunnen controleren en dus ’afrekenen’. Cramer stuurde die lijst maandag toe.
Het duurzaamheidsakkoord dat Cramer donderdag 1 november ondertekende met het georganiseerde bedrijfsleven, kreeg evenmin Wiegmans instemming. „Een goede basis, maar je wil meetbare, concrete resultaten".


De ambities in het coalitieakkoord liggen veel hoger, zoals 30 procent CO2–uitstootreductie. De lat in het convenant van donderdag ligt op 20 procent, zoals vooralsnog de insteek is van de Europese Commissie voor de hele Europese Unie. „Mijn eerste indruk is: gaan we het hiermee redden", aldus Wiegman. Europa moet wat haar betreft dan ook mikken op „30 procent".
Maar CDA–collega Spies noemde de tussendoelen „werkbaar" en toonde zich enthousiast over het akkoord met LTO, MKB en VNO–NCW.


Voor de SP bewijst minister Cramer echter lippendienst aan het milieu en is zij ’ingepakt’ door het bedrijfsleven, volgens D66 heeft zij zich erin laten luizen en kan het kabinet straks niet meer om nieuwe kerncentrales heen, terwijl de VVD frictie proefde met het coalitieakkoord. Als klap op de vuurpijl moet volgens GroenLinks het kabinet terug naar de onderhandelingstafel.
Een vinnig debat volgde tussen GroenLinkser Duyvendak en PvdA’er Samsom. Samsom, getypeerd als „frontsoldaat van Cramer", erkende de valse noot en de kramp bij het bedrijfsleven dat ’30 procent’ afwijst. De minister heeft echter de kabinetsdoelen volgens hem niet „verpatst". Het kabinet houdt „het laatste woord" om die CO2–doelstelling te halen bij het bedrijfsleven.
Donderdag reageert de minister.

Bron: ANP/ Reformatorisch Dagblad

Labels
Esmé Wiegman
In de media

« Terug

Nieuwsarchief > 2007 > november

Geen berichten gevonden