Kamer bezuinigt op schijnwerpers na motie ChristenUnie

den haag nachtwoensdag 14 november 2007 09:00

De Tweede Kamer wil dat er zuiniger schijnwerpers worden gebruikt om haar eigen gebouwen rond het Binnenhof ’s avonds in het licht te zetten. De overheid moet qua energieverbruik het goede voorbeeld geven. Een motie van ChristenUnie-Kamerlid Esmé Wiegman hierover is aangenomen.

 Wiegman stelde het onderwerp aan de orde bij de behandeling van de begroting van milieuminister Cramer (VROM). Het ‘aanlichten’ van gebouwen in Nederland kost elke avond en nacht bakken met energie. Al die spotlights zijn des te ergerniswekkender wanneer in aanmerking genomen wordt dat het veel zuiniger kan. Een voorbeeld daarvan is vlakbij de Tweede Kamer te zien: de fontein in de Hofvijver wordt met energiezuinige LED-lampen verlicht.

De gemeente Den Haag heeft plannen om de verlichting rond de gebouwen van de Tweede Kamer uit te breiden. Dinsdag nam het parlement een motie aan van Esmé Wiegman, waarin het presidium (bestuur) van de Tweede Kamer wordt opgedragen om met de gemeente Den Haag te gaan zoeken naar een oplossing die minder energie verbruikt dan de huidige, ouderwetse felle schijnwerpers.

De Tweede Kamer nam bij de stemmingen over de begroting van VROM nog vier andere moties van Esmé Wiegman aan:

  • Als blijkt dat de economische groei ten koste blijft gaan van het milieu, moet de milieuminister met de minister van Financiën in gesprek gaan over compensatie van de extra milieudruk.
  • De regering moet onderzoeken of het binnen de Europese regels voor steunverlening mogelijk is om een Revolving Fund te vormen waarmee de overheid zich garant kan stellen voor risicodragende energie-innovaties. Een dergelijke garantstelling lijkt de ChristenUnie effectiever dan nieuwe subsidieregelingen.
  • De minister van VROM en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat moeten zich inspannen voor experimenten met het gescheiden afvangen van regenwater en van urine. De bewindslieden moeten innovaties op dit gebied stimuleren door mogelijke risico’s bestuurlijk te dekken, door demonstratieprojecten wettelijk mogelijk te maken en door mee te werken aan de randvoorwaarden voor succes door integrale organisatie;
  • Gebruik van de ‘rood-voor-roodregeling’ op het platteland (sloop van agrarische bedrijfsgebouwen compenseren door bouw van een woning toe te staan) moet worden gestimuleerd. De regeling is nu nog onaantrekkelijk door de belastingen die betaald moeten worden rond beëindiging van een agrarisch bedrijf. De invoering van een sloopaftrekregeling moet worden overwogen.

Lees hier de complete bijdrage van Esmé Wiegman aan het debat over de VROM-begroting, alsmede de teksten van de aangenomen moties.

Labels
Esmé Wiegman
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2007 > november

Geen berichten gevonden