Kamer steunt moties ChristenUnie

hangjongerendonderdag 22 november 2007 15:26

In deze drukke periode, waarin de begrotingsbehandeling plaatsvindt van alle ministeries, worden talloze ideeën geopperd en bijbehorende moties ingediend. De ChristenUnie draait volop mee en dat levert dikwijls een Kamerbrede steun op voor indiende moties.

Vandaag werd tijdens het stemmen duidelijk dat een Kamermeerderheid zich achter de plannen van Ed Anker schaart, die ervoor moeten zorgen dat gevangenen zinvol werk kunnen doen tijdens hun detentie, zodat ze na vrijlating een schuldenvrije start maken en minder kans hebben op recidive.

Ook Joël Voordewind verwierf een meerderheid in de Kamer in de oproep aan het kabinet om een suïcidepreventieplan te maken. Zelfdoding is de op één na grootste doodsoorzaak onder jongeren en ruim tien procent van de jongeren heeft er wel eens aan gedacht om een einde aan zijn of haar leven te maken.
De regering was al voornemens een 'actieplan preventie zelfdoding' op te stellen maar deze is niet specifiek gericht op jongeren. Daarom verzocht de ChristenUnie het kabinet om in het actieplan in het bijzonder aandacht te besteden aan de toegankelijkheid van op risicojongeren gerichte hulpverlening en daarnaast de kennis over suïcidepreventie onder de aandacht te brengen bij de betrokken hulpverleners. Nu een meerderheid is behaald zal de minister gehoor moeten geven aan de oproep van de ChristenUnie.

Daarnaast komt er op aandringen van de ChristenUnie een kennisinstituut op het gebied van jeugd- én gezinsbeleid; het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). De ChristenUnie is van mening, dat het van belang is de bestaande kennis ten aanzien van jeugd en gezin te bundelen zodat bijvoorbeeld ouders hierover adviezen kunnen opvragen.

Labels
Ed Anker
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Kamer steunt moties ChristenUnie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > november

Geen berichten gevonden