Verlengen Uruzgan-missie oké, maar meer wederopbouw door VN

afghanistan grootvrijdag 30 november 2007 18:09

De ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer staat welwillend tegenover het kabinetsbesluit om de Uruzgan-missie met twee jaar te verlengen. Er is grote waardering voor de zorgvuldige wijze waarop het kabinet de verlenging heeft voorbereid en is tevreden met het voorstel tot verlenging van de missie. Wel moet de VN meer dan nu zijn verantwoordelijk nemen voor de wederopbouw, zodat de militairen dit noodzakelijke werk aan de VN kunnen overlaten.

Daartoe moet de VN een permanent kantoor openen in Uruzgan om de hulpinspanningen meer te coördineren, nieuwe hulporganisaties naar Uruzgan te halen en het provinciaal bestuur te ondersteunen bij de wederopbouw. Ook moeten er zo snel mogelijk meer alternatieve teelten worden aangeboden aan de lokale boeren zoals saffraan, zodat een snelle afbouw van de papaverteelt kan plaatsvinden, de geldkraan van plaatselijke krijgsheren en Taliban.

Voordewind: ,,We zien goede ontwikkeling als het gaat om de wederopbouwactiviteiten, maar houden onze zorgen over de veiligheid en het gebrekkige lokale en provinciale bestuur. Voor verbeteringen op deze gebieden zijn we zeker nog twee jaar hard nodig. Deze verlengingsmissie moet, voor zover de veiligheid het toelaat, vooral in het teken staan van overdracht van taken zowel bestuurlijk als militair. Over twee jaar moet het lokaal bestuur zodanig zijn opgeleid dat zij de touwtjes volledig in handen kunnen nemen. En dat geldt voor een groot deel ook voor de veiligheid.’’

Extra geld
De ChristenUnie is tevreden dat ook voor deze missie extra geld beschikbaar wordt gesteld, zodat het defensieapparaat niet zichzelf hoeft op te eten door verkoop van materiaal. Het gaat hier ten slotte om extra kosten van slijtage en vervangingskosten van verloren gegaan materieel. De ChristenUnie heeft bij de defensiebegroting hiertoe ook, met steun van de coalitiegenoten, een motie ingediend.
De ChristenUnie is zich bewust van de risico’s van deze missie en betreurt ten zeerste de slachtoffers die al zijn gevallen. ,,Daarom mag er niet bezuinigd worden op de veiligheid van onze militairen. Zij moeten kunnen rekenen op het beste materieel als wij hen vragen deze moeilijke missie uit te voeren”, aldus Voordewind.

Nu de artikel-100 brief van het kabinet er is, hoop de ChristenUnie-fractie spoedig een standpunt te kunnen innemen over de voorgenomen voortzetting van de Uruzgan-missie.

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Verlengen Uruzgan-missie oké, maar meer wederopbouw door VN'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > november

Geen berichten gevonden