Kamer wil ‘telemisleiding’ aanpakken

belspelvrijdag 21 december 2007 15:23

De Tweede Kamer wil dat minister Plasterk onderzoekt of misleidende telewinkelboodschappen die de commerciële omroepen ’s nachts uitzenden, wettelijk aangepakt kunnen worden. Een meerderheid van de Kamer steunde een motie van Arie Slob die de regering daartoe oproept.

Slob stelde de nachtprogrammering van de commerciële omroepen aan de orde tijdens het wetgevingsoverleg Media. Hij hekelde de urenlange reclameblokken waarin 0906-sekslijnen en erotische datingsites worden aangeprezen. Uit reacties ,,uit de breedte van de samenleving’’ weet Slob dat veel Nederlanders zich eraan ergeren, dat ze ’s nachts de televisie niet kunnen aanzetten zonder te worden onthaald op een lange reeks erotische beelden en suggestieve geluiden. De weerzin daartegen sluit volgens Slob aan bij de toenemende kritiek op seksualisering van de samenleving, waarvoor ook minister Plasterk in zijn onlangs verschenen Emancipatienota aandacht vroeg. ,,Wat een verwrongen beeld van de maatschappij en van menselijke relaties krijg je, als er ’s nachts blijkbaar geen ander artikel aan de man gebracht kan worden dan seksdating.’’

Misleidend
De erotische reclames worden door de commerciële omroepen verkocht onder het label ‘telewinkelboodschappen’. Binnen de huidige regelgeving worden daaraan geen inhoudelijke eisen gesteld; de enige voorwaarden zijn dat er daadwerkelijk ‘producten’ worden aangeboden en dat de kijker direct kan reageren. Slob wil dat nu dat onderzocht wordt of de reclame voor datingsites en 06-lijnen ook als ‘misleidend’ kan worden aangepakt. Zijn stellige indruk is dat er via deze ‘telewinkelboodschappen’ geen reëel product wordt verkocht, terwijl de kijker die reageert wel geld uit de zak geklopt wordt. Slob: ,,Het is toch vreemd dat we in Nederland op tal van terreinen een zorgvuldige consumentenbescherming kennen, en dat dit soort misleidende beelden de hele nacht door de buis kunnen vervuilen.’’

In een motie vraagt Slob de regering ,,te onderzoeken welke nadere bepalingen in de Mediawet moegelijk en noodzakelijk zijn om een einde te kunnen maken aan misleiding van de kijkers bij telewinkelboodschappen zoals seksuele (dating)programma’s.’’ De motie is mede ondertekend door de Kamerleden Atsma (CDA), Van der Vlies (SGP) en Jasper van Dijk (SP). Vanavond is de motie door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen; behalve de ondertekenende partijen stemden ook de PvdD en de PVV vóór.

Labels
Arie Slob
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Kamer wil ‘telemisleiding’ aanpakken'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > december

Geen berichten gevonden