'Handvest geeft impuls normendebat'

bovenbanner-rouvoetindelfzivrijdag 14 januari 2005 09:16

Een handvest van burgerplichten moet een nieuwe impuls geven aan het waarden- en normendebat. Dat vinden de fractievoorzitters van de ChristenUnie in de Tweede en de Eerste Kamer, Rouvoet en Schuurman. Een breed samengestelde staatscommissie moet het voortouw nemen voor zo'n handvest. De burgerrechten staan al genoemd in de grondwet. Volgens beide politici is de tijd rijp voor het benoemen van de plichten van burgers.

Zo zou tegenover het recht op vrijheid van meningsuiting (artikel 7 grondwet) de plicht moeten staan dit artikel niet te misbruiken. Bijvoorbeeld door anderen te beledigen. Het grondwetsartikel 23 dat de vrijheid van onderwijs regelt, zou als keerzijde voor de burger een maatschappelijke plicht kunnen bevatten. Volgens Rouvoet en Schuurman kan het handvest een bijdrage zijn aan gezonde verhoudingen en maatschappelijke doelen als integratie en participatie. Ze wijzen erop dat de Universele Verklaring van de rechten van de Mens en het VN-verdrag inzake burger- en politieke rechten wel burgerplichten kennen. De Kamerleden noemen de Nederlandse grondwet in dit opzicht ,,tamelijk armoedig''.

Debat
Het handvest van burgerplichten zou volgens de CU-leiders ook een stimulans zijn voor het debat over waarden en normen, dat is aangezwengeld door premier Balkenende. De politiek moet daar volgens hen niet vrijblijvend over spreken, maar ook komen met concrete maatregelen. Hun standpunt wijkt af van dat van de WRR die de regering in december 2003 adviseerde geen burgerplicht op te nemen in de wet.
Waar premier Balkenende de eigen verantwoordelijkheid van burgers beklemtoont, spreken de ChristenUnie-Kamerleden in hun toelichting liever over dienstbaarheid aan de samenleving. Het begrip 'eigen verantwoordelijkheid' werkt volgens hen in de praktijk vaak uit als zelfredzaamheid. Rouvoet en Schuurman vrezen dat de samenleving dan uit beeld verdwijnt.

Website
Inmiddels heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) de suggestie van het tweetal opgepikt. Op de waarden- en normenwebsite van de regering (www.zestienmiljoenmensen.nl) kunnen mensen stemmen over het plan een handvest op te stellen.

Bron: Nederlands Dagblad, 14 januari 2005

Labels
In de media
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op ''Handvest geeft impuls normendebat''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2005 > januari

Geen berichten gevonden