ChristenUnie Gelderland ziet zorgwens in vervulling gaan

zorg_handen_610x192maandag 28 april 2008 10:04

De Provinciale Staten in Gelderland hebben vorige week het voorstel tot verbetering van de stervensbegeleidende (palliatieve) zorg in Gelderland goedgekeurd. In de periode tot 2011 zal een half miljoen euro worden ingezet voor nieuwe hospicesplaatsen, daar waar deze nog ontbreken, en voor kwaliteitsbevordering van bestaande voorzieningen. Deze verbetering is een lang gekoesterde wens van de ChristenUnie Gelderland.

Naast uitbreiding van het aantal en verbetering van de bestaande hospices, zullen alle hospicevoorzieningen een subsidie krijgen, in te zetten voor meer deskundigheid en voor scholing. Bij de coalitiebesprekingen was verbetering van de palliatieve zorg een van de speerpunten voor de ChristenUnie Gelderland. Het aangenomen voorstel van Gedeputeerde Staten vloeit direct voort uit het coalitieakkoord. De ChristenUnie is dan ook erg verheugd dat de Provinciale Staten akkoord zijn gegaan met deze wezenlijke verbetering van de palliatieve zorg in Gelderland.

Landelijk
Eerder deze maand stelde het kabinet tien miljoen euro extra beschikbaar voor de stervensbegeleidende zorg. Dat extra geld kan staatssecretaris Bussemaker nu gebruiken voor haar Plan van aanpak palliatieve zorg 2008-2010. De komende jaren wil het kabinet de palliatieve zorg in Nederland verder verbeteren.Het extra geld dat beschikbaar wordt gesteld, is bedoeld voor de subsidieregeling palliatieve terminale zorg, voor de tegemoetkoming in de huisvestingslasten van de 'bijna-thuis-huizen' en de 'high-care hospices' en voor de bevordering van de kwaliteit en ontwikkeling van palliatieve zorg.

Palliatieve zorg
Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Niet alleen lichamelijke klachten, maar ook psychische, sociale en spirituele problemen krijgen aandacht bij deze zorgvorm.

 

 

(foto: Julia Freeman-Woolpert)

Labels
Euthanasie
In het land
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie Gelderland ziet zorgwens in vervulling gaan'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > april

Geen berichten gevonden