‘Geen nieuw besluit over heffingskorting'

woensdag 02 juli 2008 12:00

Begeleid mensen van werk naar werk, zorg voor flexibilisering van arbeidstijden (bijvoorbeeld door ‘schooltijdbanen'), meer aandacht voor mantelzorg en vrijwilligerswerk en geen nieuwe besluiten over de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting (AHK): een aantal punten uit de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Arbeidsparticipatie, waarin de ChristenUnie zich goed kan vinden. Vandaag vindt daarover het debat plaats.

Flexibele arbeidstijden, zodat een baan gecombineerd kan worden met de zorg voor bijvoorbeeld kinderen of hulpbehoevende ouders, zijn volgens de ChristenUnie voor velen een randvoorwaarde om te kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Het creëren van schooltijdbanen is een manier om de taken van werk en zorg te combineren. Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn: ,,Het is goed om te zien dat het kabinet zoekt naar mogelijkheden om flexibele arbeidstijden mogelijk te maken."

Spanning
Wel vraagt de ChristenUnie nog nadrukkelijk aandacht voor de spanning tussen betaalde arbeid en het verrichten van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Dit soort waardevol werk blijkt af te nemen, wanneer mensen grotere banen aannemen. In het beleidsprogramma is als doelstelling geformuleerd dat het aandeel vrijwilligers en mantelzorgers toeneemt. Cynthia Ortega:,, Het gaat om de ruggengraat van de samenleving, waarop we rekenen bij het draaiend houden van sportclubs, burenhulp, welzijn en zorg. Het kabinet moet ook randvoorwaarden creëren om dit soort werk te combineren met betaalde arbeid'.

De ChristenUnie Tweede Kamerfractie is ook blij met de nadruk die het kabinet, in navolging van de commissie Bakker, legt op de verantwoordelijkheid van de werkgever om werk-naar-werk trajecten aan te bieden. De ChristenUnie heeft dat in haar eigen voorstellen voor flexibilisering van de arbeidsmarkt ook altijd aangedragen.

Overdraagbaarheid
De commissie Bakker heeft voorgesteld de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting (AHK) af te bouwen, zonder daarbij uitzonderingen te maken voor ouders met jonge kinderen. Het kabinet weet zich blijkens zijn reactie gebonden aan de afspraak in het Coalitieakkoord. Vanaf 2009 wordt de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting deels afgebouwd, maar de afgesproken uitzonderingen blijven overeind. Cynthia Ortega is gerustgesteld dat het kabinet geen nieuw besluit overweegt over de overdraagbaarheid van de heffingskorting. ,,Dit is geen kabinet dat zorgende vaders en moeders hoe dan ook de arbeidsmarkt op wil sturen. Doordat de algemene heffingskorting blijft bestaan, is het thuis zorgen voor kinderen een keuze die fiscale ondersteuning houdt.''

 

Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer
Werkgelegenheid
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Reacties op '‘Geen nieuw besluit over heffingskorting''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > juli

Geen berichten gevonden