‘Meer uitstapprogramma's voor prostituees'

Ernst_cramer_in_kamerwoensdag 02 juli 2008 16:55

De ChristenUnie maakt bij de behandeling van de Voorjaarsnota in de Tweede Kamer geld vrij voor uitstapprogramma's voor prostituees, opvang van tienermoeders, vrachtvervoer over water en regionaal openbaar vervoer. Kamerlid Ernst Cramer: ,,Belangrijke voornemens uit het regeerakkoord kunnen met dit geld snel worden uitgevoerd.''

Door het indienen van amendementen bij de Voorjaarsnota zal de ChristenUnie vandaag 50 miljoen euro uit de ‘beleidsreserve' bestemmen voor concrete doelen. Het gaat om eenmalige bedragen voor projecten die nog dit jaar van de grond kunnen komen.

Uitstapprogramma prostituees
In het coalitieakkoord is hulp beloofd voor prostituees die willen stoppen met hun mensonterende werk: ‘Vrouwen die uit de branche willen stappen krijgen extra aandacht, bescherming en nazorg'. De ChristenUnie bestemt nu € 15 miljoen voor deze vorm van hulpverlening aan mensen die werken in een branche die nog steeds - ondanks de opheffing van het bordeelverbod - een broeinest is van zwartwerken, vrouwenhandel, witwassen en andere vormen van illegaliteit en criminaliteit. Kamerlid Ed Anker:,,Nu heeft nog maar 6 procent van de gemeenten een uitstapprogramma. Door hierin te investeren kan in veel meer gemeenten prostituees een uitweg worden geboden naar een vrij bestaan."

Uitbreiding opvang tienermoeders
Om een impuls te geven aan preventie en hulpverlening rondom ongewenste zwangerschap bij tieners, trekt de ChristenUnie € 10 miljoen uit. Met dit bedrag kunnen bestaande projectvoorstellen van de stichting ambulante Fiom en van de VBOK (Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind) worden uitgevoerd. Kamerlid Esmé Wiegman: ,,Dit is een belangrijk impuls voor het vele werk dat wordt gedaan om tienerzwangerschappen te voorkomen en tienermoeders en -vaders te helpen. De aandacht voor deze kwetsbare groep moet daarom optimaal zijn.''

Versterking duurzaam verkeer en waterstaat
Voor een algemene verbetering van de kwaliteit van het regionaal OV investeert de ChristenUnie een bedrag van € 10 miljoen. In de verdere invulling van de mobiliteitsaanpak moet besloten worden welke regionale projecten hiervan kunnen profiteren.

Verder wordt via een amendement € 5 miljoen beschikbaar gesteld voor het uitdiepen van vaargeul De Boontjes tussen Kornwerderzand en Harlingen. Door het wegnemen van ‘drempels' in deze belangrijke vaarweg naar Friesland, kan het vrachtvervoer over water naar Noord Nederland toenemen. Kamerlid Ernst Cramer: ,,Vervoer over water is milieuvriendelijk en ontlast de autowegen. Daar komt bij dat de regionale economie een impuls krijgt als de bereikbaarheid over water verbetert.'' Om dezelfde redenen wil de ChristenUnie ook € 10 miljoen investeren in de ombouw van de keersluis bij Zwartsluis naar een schutssluis. Door vervanging van het huidige sluishoofd worden de beperkingen in manoeuvreerruimte en aflaaddiepte voor binnenvaart weggenomen. Hierdoor wordt de schutsluis geschikt voor grotere vrachtschepen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
20080602_Voorjaarsnota 2008_bijdrage_Ernst_Cramer44,9 kBapplication/pdfdownload
Labels
Ernst Cramer
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op '‘Meer uitstapprogramma's voor prostituees''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > juli

Geen berichten gevonden