Rouvoet wil vaders meer tijd gunnen voor gezin

pasgeboren_babymaandag 28 juli 2008 10:00

Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, CU) bekijkt of het ouderschapsverlof aantrekkelijker gemaakt kan worden voor vaders, zodat zij langer voor hun jonge kinderen kunnen zorgen. „Het zou goed zijn als het flexibeler wordt dan het nu is", zegt hij. Het voorstel voor „modernisering van het ouderschapsverlof" zal deel uitmaken van de Gezinsnota van Rouvoet die het najaar verschijnt.

Rouvoet vindt dat de overheid nog wel eens tegenstrijdige signalen uitzendt naar jonge gezinnen met kinderen. In het spitsuur van het leven komen de drukte van opvoeding en carrière samen. Het kabinet wil dat Nederlanders meer gaan werken, maar ook dat zij beter in staat worden gesteld een gezin te stichten.

De bewindsman wil daarom dat dit kabinet zich niet alleen inspant om de arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen. „We moeten ons tegelijkertijd inzetten voor jonge vaders die mínder willen werken en met name in het eerste jaar meer bij hun gezin willen zijn."

Voltijd min
Rouvoet noemt dat het stimuleren van ‘voltijd min' onder mannen. Dit in aanvulling op de zogeheten ‘deeltijd plus'-beweging die de vele vrouwen met kleine deeltijdbaantjes moet aanzetten tot langere werkweken om de problemen van de vergrijzing op te vangen. Te veel nadruk op werk en kinderopvang wil Rouvoet niet. „In Nederland hechten mensen er aan een deel van hun tijd zelf te besteden aan de zorg voor hun kinderen."

Nu moeten ouders bij aanvang al precies vastleggen wanneer ze ouderschapsverlof op gaan nemen. „Dat leg je voor een lange periode vast en kan je dan niet meer veranderen" , zegt Rouvoet. „Ik zou mensen de mogelijkheid willen bieden om de situatie na een half jaar opnieuw te bekijken. En ik kijk of we het verlof niet kunnen loskoppelen van de levensloopregeling. Die is niet populair.

De bestaande regeling voor ouderschapsverlof werkt niet goed, meent Rouvoet. „Er wordt door mannen nauwelijks gebruik van gemaakt. Het is niet betaald, als je het in het kader van de levensloop opneemt krijg je vijftig procent van het wettelijk minimumloon. Dat is niet interessant. En niet goed voor je carrière.'' .GroenLinks kwam met een initiatief voor vaderschapsverlof. Daar is Rouvoet tegen. Aanpassen van het ouderschapsverlof moet Nederland gezinsvriendelijker maken.

Bron: NRC Handelsblad, 26 juli 2008

Labels
André Rouvoet
In de media
Samenleving

« Terug

Reacties op 'Rouvoet wil vaders meer tijd gunnen voor gezin'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > juli

Geen berichten gevonden