Minister neemt liftende tijgermug onder de loep

Tijgermugdinsdag 26 augustus 2008 07:20

Minister Klink van Volksgezondheid gaat tijgermuggen nog meer ‘monitoren' en is bereid zonodig verdere maatregelen te nemen. Dat schrijft hij in reactie op schriftelijke vragen van de ChristenUnie en de PvdA. De minister wil de bambooplanten uit Azië niet in quarantaine te plaatsen, ondanks de vondst van de muggen daarop. Wel zegt de minister het mogelijke meeliften van tijgermuggen op autobandtransporten uit Italië te onderzoeken.

Tijgermuggen kunnen een bedreiging voor de volksgezondheid vormen wanneer ze besmet zijn met het knokkelkoortsvirus (denguevirus). Iemand die gebeten wordt door een besmette mug kan ziek worden. In uitzonderlijke gevallen kan een besmetting levensbedreigend zijn, maar meestal krijgt iemand 'alleen' hoge koorts, hoofdpijn, rillingen en gewrichtspijn.

Onlangs zijn er  35 muggen gevangen, na een vangstloze periode van driekwart jaar. Deze muggen kwamen voor bij importeurs van Aziatische Lucky Bamboo-planten.

Quarantaine
De vangst van de muggen was voor kamerlid Ernst Cramer van de ChristenUnie en PvdA-kamerlid Harm-Evert Waalkens aanleiding om aan de minister te vragen Lucky Bamboo planten verplicht in quarantaine te laten plaatsen. Maar een quarantaine biedt volgens Klink geen uitkomst, omdat de eitjes van de muggen hierdoor niet verdwijnen. Een eventueel importverbod, waar Cramer ook om vroeg, wijst Klink vooralsnog ook van de hand. Wel hebben importeurs momenteel vrijstelling gekregen om de muggenlarven te bestrijden met het biologische bestrijdingsmiddel Bacillus thuringiensis israeliensis (Bti).

Verder zegt de minister momenteel een aan de snelweg te onderzoeken of de tijgermug meekomt met wegtransporten uit Italië (waar de mug al wel voorkomt). Ook bereid de minister een onderzoek voor naar de aanwezigheid van larven bij de import van autobanden. De tijgermug legt namelijk eitjes in laag water, tussen planten en ook autobanden.

Convenant
Met de importeurs van Lucky bamboo planten is eerder in een convenant afgesproken dat de planten vrij van tijgermuggen en larven worden geïmporteerd. De vangst van de muggen bewijst volgens Cramer en Waalkens dat het convenant niet voldoende werkt. De minister zegt daarom dat bij blijvende vangst van muggen hij tot andere maatregelen zal overgaan. Welke maatregelen dat precies zijn, zegt Klink nog niet. Hij bestempeld een importverbod als een ‘zeer zware maatregel'. Hij laat zijn oordeel van toekomstige vangstgegevens afhangen.

De minister wijst er in zijn antwoord op dat er geen aanwijzingen zijn dat er geïnfecteerde tijgermuggen Nederland zijn binnengekomen. Het Centrum voor infectieziektebestrijding (CIb) noemt de tijgermug daarom een klein, maar reëel risico voor de volksgezondheid. Toch vindt Klink de huidige situatie niet zo ernstig dat omwonenden van bamboo-importeurkassen moeten worden gealarmeerd. De vangstgegevens zijn - zonder adressen - wel openbaar.

 

Labels
Ernst Cramer
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Minister neemt liftende tijgermug onder de loep'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > augustus

Geen berichten gevonden