'School heeft recht op eigen personeelsbeleid'

klaslokaaldonderdag 09 oktober 2008 08:58

Christelijke schoolbesturen hebben het recht een eigen personeelsbeleid te voeren, gericht op het handhaven van de identiteit van de school. De claim van scholen op deze wettelijke vrijheid moet niet negatief worden uitgelegd: ,,Je wilt als leerkrachten elkaar kunnen herkennen en erkennen als christen. Als volgers van Christus. En daarop aanspreekbaar zijn. Voor die positieve vrijheid zullen we als ChristenUnie blijven strijden in Den Haag.''

Dat zei Arie Slob bij de opening van de nieuwe vestiging van evangelische school De Passie in Wierden.

Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie, heeft zich als woordvoerder Onderwijs vanuit de Tweede Kamer geregeld beziggehouden met de jarenlange strijd van De Passie om in Wierden een vestiging te kunnen openen. Het was voor hem zelfs aanleiding voor het enige spoeddebat dat hij tijdens zijn Kamerloopbaan heeft aangevraagd: dat gebeurde in mei van dit jaar, toen het erop leek dat De Passie nog steeds geen huisvesting kon krijgen in Wierden, waardoor het aantrekken van personeel en leerlingen onder grote druk kwam te staan. Slob: ,,Naar de mens gesproken kunnen we wel zeggen dat de uitkomst van dat spoeddebat in mei voor de verantwoordelijken van de Passie van dien aard was, dat een positief besluit om met de school te starten genomen kon worden. Fijn om als ChristenUnie vanuit de Tweede Kamer daarin een aandeel te hebben gehad.''

Vrijheid
Slob ging in zijn speech ook in op actuele vragen rond de acceptatieplicht en het personeelsbeleid van scholen: ,, De situatie van De Passie in Wierden maakt duidelijk dat de vrijheid van onderwijs met haar verankering in de grondwet nog steeds geen vanzelfsprekendheid is. Voor deze vrijheid moet ook anno 2008 nog steeds gestreden worden. Voortdurend staat deze vrijheid onder druk. Niet alleen als het om het oprichten of stichten van een school gaat, maar er zijn ook krachten in de samenleving die grip proberen te krijgen op het toelatingsbeleid van christelijke scholen. Zowel van leerlingen als docenten.''

,,Er wordt al lang gepleit voor een acceptatieplicht voor scholen. Als ouders de grondslag van de school respecteren, zou een school hun kinderen gewoon moeten toelaten, zo wordt gesteld. Nu kan dat een keuze van een school zijn. Maar een keuze kan ook zijn dat een school bewust gedragen wil worden door ouders die de grondslag van de school niet slechts respecteren maar ook onderschrijven. Zoals dat bijvoorbeeld in het reformatorisch, gereformeerd en evangelisch onderwijs het geval is. Er is in de Tweede Kamer een meerderheid die deze keuze zou willen aantasten. Maar als ChristenUnie hebben we tijdens de coalitieonderhandeling laten vastleggen, dat er geen sprake kan zijn van een acceptatieplicht. Fijn dat we in zo'n positie verkeren om dat te bewerkstelligen.''

,,Er wordt ook gemorreld aan de vrijheid van scholen om een eigen personeelsbeleid te voeren. Op dit moment loopt er nog een discussie over de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). Daar zit zelfs een Europese dimensie aan. In deze discussie gaat het ons niet er niet om dat de bestaande terminologie in de wet onverkort worden gehandhaafd. Wel gaat het ons om het waarborgen van het recht van christelijke organisaties, zoals schoolbesturen, om een eigen personeelsbeleid te kunnen voeren. Een personeelsbeleid dat - maar dat spreekt voor zich - niet willekeurig maar consistent moet zijn. Ten diepste gaat het hier ook om het waarborgen van grondrechten, zoals de vrijheid van onderwijs en de vrijheid van godsdienst.''

Positief
,,Jammer dat discussies over de AWGB en het al dan niet aanwezige recht van organisaties om een eigen toelatingsbeleid te voeren veelal vanuit een negatieve setting gevoerd wordt. Concreet hebben we het hier over christelijke organisaties die hun identiteit willen behouden. Dat is niet negatief. Het gaat om organisaties die vanuit een eigen opvatting over mens en wereld, vanuit een geloofsovertuiging op een eigen wijze gestalte willen geven aan een maatschappelijke taak, zoals onderwijs. Hun claim op vrijheid is positief. Je wilt als werkenden voor en betrokkenen bij de school, elkaar kunnen herkennen en erkennen als christen. Als volgers van Christus. En daar op aanspreekbaar willen zijn. Voor die positieve vrijheid zullen we als ChristenUnie blijven strijden in Den Haag. De wet biedt op dit moment gelukkig ook alle ruimte voor identiteitsgebonden personeelsbeleid. We lopen als ChristenUnie ook niet weg voor discussies hierover. Waar de grenzen liggen, wordt in ons bestel gelukkig niet beslist door een minister van Onderwijs, maar door de - naar ik mag aannemen- onafhankelijke Commissie Gelijke Behandeling, of door de rechter. Dat moeten we maar zo houden ook.''

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
20080908 Speech Arie Slob bij opening De Passie te Wierden42,7 kBapplication/pdfdownload
Labels
Arie Slob
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op ''School heeft recht op eigen personeelsbeleid''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > oktober

Geen berichten gevonden