ChristenUnie wil landelijke richtlijn tegen meisjesbesnijdenis

vrouwenbesnijdeniswoensdag 12 november 2008 10:38

Tijdens de begrotingsbehandeling van Jeugd en Gezin staat de ChristenUnie stil bij de alcohol- en drugsproblematiek onder jongeren. Kamerlid Joël Voordewind: ,,Het gaat om politieke wil deze problemen onder jongeren effectief aan te pakken. In het belang van jongeren zelf." Verder wil de ChristenUnie een landelijke richtlijn om meisjesbesnijdenis te voorkomen, blijvende financiële ondersteuning van het vrijwillig jeugdwerk en versterking van gezinnen met een chronisch gehandicapt kind.

Alcohol en drugs
Er moet in de praktijk nog veel gebeuren in de strijd tegen alcohol en drugs bij jongeren. Zo moet de aanpak van illegale commerciële drankketen op korte termijn vorm gaan krijgen. Ook met de handhaving van het verkoopverbod onder 16 jaar is het slecht gesteld. In supermarkt, slijterij, maar ook in de horeca en sportkantines blijkt de toezicht onvoldoende te zijn. Voordewind: ,,Deze excessen monden uit in comazuipen. Jongeren gaan daar letterlijk kapot, we beseffen met elkaar nog onvoldoende waar dit toe gaat leiden." Om het drugsgebruik bij jongeren tegen te gaan wil de ChristenUnie de toegang tot coffeeshops verhogen tot 21 jaar.

Meisjesbesnijdenis
De ChristenUnie vindt dat minister Rouvoet voortvarend te werk gaat in zijn aanpak van kindermishandeling. In de praktijk blijkt dat er in het veld vaak afzonderlijk protocollen ontwikkeld worden. De ChristenUnie zal de minister vragen om meer samenhang te krijgen in de ontwikkeling van protocollen bij AMK's (Advies- en Meldpunten Kindermishandeling), bijvoorbeeld voor de bestrijding van meisjesbesnijdenissen. Voordewind: ,,Een landelijke richtlijn kan de bestrijding hiervan sluitend maken."

Vrijwillig jeugdwerk
De ChristenUnie wil blijvende financiële ondersteuning voor organisaties op het gebied van vrijwillig jeugdwerk, zoals Scouting Nederland en Youth for Christ. Voordewind: ,,Bij deze organisaties wordt enorm veel geïnvesteerd in het creëren van een positief zelfbeeld en het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van jongeren."

Deze oproep sluit goed aan bij de motie die fractievoorzitter Slob indiende bij de Algemene Politieke Beschouwingen over het versterken van vrijwilligerswerk. Ook vraagt de ChristenUnie nogmaals aandacht voor de beloofde extra compensatie voor gezinnen met één kostwinner die zorg dragen voor een chronisch ziek of gehandicapt kind. Fractievoorzitter Arie Slob vroeg hier al aandacht voor tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil landelijke richtlijn tegen meisjesbesnijdenis'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > november

Geen berichten gevonden