Nieuwe mogelijkheden voor politiek in voetspoor van Jezus

Minister_Rouvoetwoensdag 03 december 2008 13:28

Er zijn nieuwe mogelijkheden in Europa voor politiek in het voetspoor van Jezus. Dat zei André Rouvoet woensdagmorgen bij het Europese Prayer Breakfast in het Europees Parlement in Brussel. Deze jaarlijkse gebedsochtend wordt door Europarlementariërs georganiseerd en heeft als doel om christenen in de Europese politiek met elkaar te verbinden en met elkaar in gebed te treden.

Zeker 250 vertegenwoordigers uit alle lidstaten waren aanwezig bij het ontbijt. Ook Europarlementvoorzitter Hans-Gert Poettering was erbij. Tweede Kamerlid Esmé Wiegman vergezelde Rouvoet aan het ontbijt.

Rouvoet mocht het slotwoord spreken bij de bijeenkomst. Hij ging in op de regeringsdeelname van de ChristenUnie. "De ChristenUnie kwam in februari 2007 in de regering. Vanuit ons gezichtspunt was dit een zegen: voor de eerste maal in de geschiedenis konden we een grotere invloed uitoefenen op onze samenleving vanuit ons duidelijk Bijbels geïnspireerde politieke programma."

Macht
Rouvoet zei dat het een christen niet te doen moet zijn om de macht op zich. "Macht is geen doel, maar een middel. Het is waar, politiek heeft alles te maken met macht, maar in de christelijke politiek staat macht in dienst van de gerechtigheid van het Koninkijk der Hemelen."

Wat de macht met de ChristenUnie zal doen, moet volgens de partijleider blijken aan het eind van de regeringsperiode. Hij zei zich bewust te zijn van de verleidingen die de regeringspositie met zich meebrengt. "We weten heel goed dat compromissen horen bij de politiek, maar we laten onszelf niet dwingen onze eigen overtuigingen en ons politieke geweten op te geven."

Nieuwe mogelijkheden
Er is in de eenentwintigste eeuw veel perspectief voor politiek in het voetspoor van Jezus, aldus Rouvoet. Want hoewel Europa vandaag de dag ‘postchristelijk' genoemd wordt, is de deelname van de ChristenUnie, een uitgesproken christelijke partij, aan de coalitie een teken aan de wand. "Volgens mij is dit een teken dat we niet leven in een postchristelijk tijdperk, maar overgaan naar een postseculier tijdperk. Het rationalistische modernisme en secularisme is ingehaald door haar eigen kind, het postmodernisme. De groeiende invloed van religie op het politieke vlak heeft de verlichtingsprofeten, die het einde van religie en de dood van God verkondigden, het zwijgen opgelegd."

Tegelijk merkt Rouvoet wel op dat we realistisch moeten blijven. Want hoewel het christendom de grootste en snelst groeiende wereldgodsdienst is, betekent het nog niet dat er sprake is van een herleving daarvan in Europa.

"Wat we echter wel zien, zijn nieuwe mogelijkheden voor wat ik wil noemen politiek in het voetspoor van Jezus. Er is een hoopvol perspectief in Europa voor politiek gegrond op het geloof." De relevantie van de christelijke politiek hangt af van het vertrouwen en de gehoorzaamheid aan God, stelde Rouvoet.

Prioriteit
De prioriteit moet volgens de partijleider liggen bij de zorg voor zwakken en armen, vooral nu de kredietcrisis ons ‘gemakkelijk de armoede en de voedselcrisis die er ook zijn, doen vergeten'. Ook klimaatverandering en milieuveranderingen die de schepping en levenskwaliteit van mensen bedreigen staan hoog op de agenda. Het respect voor het leven, ‘van het ongeboren tot terminaal zieken', staat eveneens hoog op de prioriteitenlijst.

In het bijzonder vroeg Rouvoet aandacht voor de situatie in van jeugd en gezinnen. "Door toedoen van mijn partij is dit een prioriteit van onze regering geworden. Laten we onze jongeren het perspectief bieden van goed onderwijs, een baan en liefdevolle zorg. Kortom, laten we hen een toekomst geven."

(Een verkorte versie van de speech staat in het Reformatorisch Dagblad)

Labels
André Rouvoet
Partij

« Terug

Reacties op 'Nieuwe mogelijkheden voor politiek in voetspoor van Jezus'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > december

Geen berichten gevonden