De feiten over symposium ChristenUnie-vrouwen

maandag 20 oktober 2003 13:28

Met stijgende verbazing heb ik de afgelopen twee weken de berichtgeving over ons vrouwensymposium van 27 september in ND en RD gevolgd. De artikelen in die kranten hadden iets van ‘feministische theologie inspireert ChristenUnie-vrouwen’. Als dagvoorzitter herken ik daar niets van.

Met stijgende verbazing heb ik de afgelopen twee weken de berichtgeving over ons vrouwensymposium van 27 september in ND en RD gevolgd. De artikelen in die kranten hadden iets van ‘feministische theologie inspireert ChristenUnie-vrouwen’. Als dagvoorzitter herken ik daar niets van. Wij hadden met bijna 100 vrouwen met verschillende visies op politiek en de rol van de vrouw daarin een prima en open bezinning. Onderdeel van die bezinning was een meditatie van een vrouwelijke predikant. Op geen enkele manier is aangegeven, dat zij het officiële ChristenUnie-geluid zou uitdragen. Ter plekke hebben sommige deelnemers kritische vragen bij haar opvatting gesteld. Net als bij andere inbreng, zoals bijvoorbeeld die van Tineke Huizinga of de bijdrage van het CDA-vrouwenberaad.

Waarom dan toch dit type berichtgeving, door de voorzitter van de SGP snel aangegrepen om vrouwen en mannen in zijn achterban af te schrikken?!. Zo van “kijk, daar loopt het nu op uit, als je vrouwen hun gang laat gaan in de politiek.” Dan heeft meneer Kolijn het toch echt mis. En hiermee kan hij echt de onrust bij vrouwen en jongeren in zijn eigen partij niet bezweren. De berichtgeving in ND en RD kwam overigens van twee journalisten, die ieder een ander deel van de dag hebben bijgewoond. Hoor en wederhoor had veel misverstanden kunnen voorkomen.

Waar het mij en al die andere vrouwen om ging was een open gedachtenwisseling. Gelukkig is de cultuur binnen de ChristenUnie zodanig, dat zoiets kan, met alle risico’s van dien. We gaan er ook gewoon mee door. Op dit moment is een werkgroep van vrijwilligers in oprichting, die zich nader gaat bezinnen op de behoefte van vrouwen binnen de ChristenUnie om een bijdrage te leveren en in welke vorm dat het beste georganiseerd kan worden. En heus, onze critici hoeven niet bezorgd te zijn, alles gebeurt binnen de kaders van De Unieverklaring en de Uniefundering. Theologisch dus in de traditie van de reformatie, zoals vastgelegd in de drie formulieren van eenheid.

Tot slot wil ik er nog op wijzen, dat ook in de Strategienota van het bestuur van de ChristenUnie en in de plannen voor een permanente campagne vrouwen een bijzondere aandachtsgroep zijn. Terecht, want bij de laatste Tweede-Kamerverkiezingen bleek niet minder dan 61% van de stemmen op de ChristenUnie van vrouwen te komen!

Jetty Boerma,
Dagvoorzitter vrouwensymposium ChristenUnie
Labels

« Terug

Reacties op 'De feiten over symposium ChristenUnie-vrouwen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2003 > oktober

Geen berichten gevonden