Herkozen voorzitter wil ChristenUnie-Seminarie

zaterdag 08 november 2003 23:32

Uniecongres kiest Thijs van Daalen als voorzitter van vernieuwd bestuur

“Ik wil me er voor inzetten om in de komende periode een ChristenUnie-Seminarie van de grond te tillen.” Met die woorden aanvaardde Thijs van Daalen op het Uniecongres van 8 november zijn herverkiezing tot voorzitter van de ChristenUnie. Van Daalen wil met zijn idee een “bijdrage leveren aan de strijd tegen de ‘verplatting’ van de politiek in een omgeving die steeds meer het karakter krijgt van een mediacratie”. Te vaak wordt er volgens hem in de politiek niet over de echte problemen gesproken en alleen maar aangelopen achter de door de media opgeroepen waan van de dag.

Uniecongres kiest Thijs van Daalen als voorzitter van vernieuwd bestuur

“Ik wil me er voor inzetten om in de komende periode een ChristenUnie-Seminarie van de grond te tillen.” Met die woorden aanvaardde Thijs van Daalen op het Uniecongres van 8 november zijn herverkiezing tot voorzitter van de ChristenUnie. Van Daalen wil met zijn idee een “bijdrage leveren aan de strijd tegen de ‘verplatting’ van de politiek in een omgeving die steeds meer het karakter krijgt van een mediacratie”. Te vaak wordt er volgens hem in de politiek niet over de echte problemen gesproken en alleen maar aangelopen achter de door de media opgeroepen waan van de dag.

Het nieuwe en bestaande ChristenUniekader krijgt via dit seminarie de kans zich te bezinnen op onderwerpen als Bijbels gefundeerde politiek, strategische communicatie, het belang van de levenshouding van een politicus en dienend leiderschap. Het gaat om stevige cursusdagen, zelfstudie en begeleiding en een voortdurend zoeken naar inspiratie en vernieuwing vanuit de bijbel. Het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie krijgt wat Van Daalen betreft een kwalitatieve rol in het seminarie. Cursisten zijn mensen die in de toekomst in de vuurlinie van het politieke front willen staan, maar ook ‘bijtanken’ voor huidige politici is een nadrukkelijk doel.

Overige bestuursleden
Het Uniecongres koos naast de voorzitter de volgende bestuursleden: dhr. J. Alssema, dhr. M.J. Bikker (herkozen), dhr. J.W. Christiaanse, dhr. A. de Graaf, dhr. L.C. Groen, mevr. F.T. Joosse (herkozen), dhr. B. Niehof, mevr. B. Poutsma, dhr. L.J. Tigelaar (herkozen), mevr. R. Winter-de Harder en dhr. G. Geijtenbeek (herkozen).

Selectiecommissie
De verkiezingsuitslag is niet helemaal conform de voordracht van de selectiecommissie bestaande uit de heren drs. H. Schaafsma, mr. H.H. Sietsma en mevrouw mr. M. Verhage-van Kooten. Dhr. G. Geijtenbeek is door het congres aan het bestuur toegevoegd.

De selectiecommissie heeft onder andere advies ingewonnen bij fracties van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Hiervoor heeft de commissie de heer A. Slob en prof.dr.ir. E. Schuurman benaderd. De commissie signaleerde in haar eindrapport “een behoefte aan een duidelijker en meer appellerend profiel van het Uniebestuur”. Na de perikelen rond de kandidaatstelling en Tweede Kamerverkiezingen in 2002 was er volgens deze commissie vraag naar een vernieuwd bestuur van hoge kwaliteit, met heldere politieke standpunten, werf- en daadkracht.
Labels

« Terug

Reacties op 'Herkozen voorzitter wil ChristenUnie-Seminarie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2003 > november

Geen berichten gevonden