Speech Herman Bouma: Van verleden, via heden, naar de toekomst

zaterdag 08 november 2003 20:51

Beste broeders en zusters, afgevaardigden, gasten en belangstellenden,

We hebben zojuist een nieuwe start gemaakt, een start naar morgen, naar de toekomst. Niet dat we het oude moeten vergeten en achter ons laten, want daarin hadden GPV en RPF hun eigen geschiedenis, een waardevolle geschiedenis, laten we ons dat maar goed blijven herinneren. Het was goed om een gedegen GPV te hebben. Ruim 55 jaar is er binnen het GPV hard gewerkt om getrouw aan Gods Woord te werken aan ons burgerschap hier op aarde, met zicht op het burgerschap van de morgen. Op landelijk niveau hebben Jongeling, Verbrugh, Schutte en Van Middelkoop in de Tweede Kamer, Van der Jagt en Veling in de eerste kamer en Blokland in het Europees Parlement hun werk gedaan in die afhankelijkheid.

In januari 2000 is de politieke fusie tot stand gekomen en is dat werk voortgezet samen met de RPF volksvertegenwoordigers. Maar we maken nu ook een nieuwe start een start waarin we het GPV organisatorisch samen laten opgaan in de RPF en de ChristenUnie. Binnen de ChristenUnie hopen we het goede van beide partijen te combineren, ik heb het al vaker gezegd: laten we het gedegene van het GPV te verenigen met het gedrevene van de RPF.

Het betekent ook afscheid nemen, afscheid nemen van wat velen zeer dierbaar is geweest en voor een aantal nog is, dat kost emoties. Daar moeten we ook de ruimte voor geven, maar laten we daarin niet stil blijven staan. Het gaat namelijk niet om ons in het hier en nu, het gaat om de komst van Gods koninkrijk. We mogen werkers zijn, werkers in de wijngaard van de Wijngaardenier.

Mij wordt wel eens de vraag gesteld, hadden we niet beter bij de start van de ChristenUnie kunnen fuseren. Ik zeg dan, ondanks alle wijsheid achteraf, nee! De Unievorming is een goede stap geweest in het proces van het elkaar leren kennen, zeg maar rustig een soort verlovingstijd.
De tussenliggende jaren hebben we nodig gehad om elkaar te leren kennen en begrijpen, dat is nog steeds nodig, maar we zijn al een heel eind op de goede weg. Als ik zie en hoor hoe er in het land wordt samengewerkt binnen de ChristenUnie , dan stemt mij dat tot vreugde. Zijn er dan geen zorgen, ja zeker die zijn er best, maar als we ons maar steeds laten leiden door het Woord van God en dat alleen, als we ons politieke handelen in gebed voor Gods troon dragen, dan ligt er een goede basis, dat is in de afgelopen 3 jaar duidelijk geworden

Ik wil u allemaal bedanken voor het werk wat er is verzet binnen de GPV kiesverenigingen, maar ook al snel in ChristenUnie verband. Vandaag is het tijd om daar even bij stil te staan. Een moment van terugkijken in het verleden, maar vooral een moment om te gaan naar een toekomst. Laten we aan het werk gaan voor de echte christelijke politiek, politiek die gekenmerkt wordt doordat ze dicht bij God staat en dicht bij mensen.
Het geluid van de ChristenUnie moet goed nieuws zijn voor de samenleving in Nederland, maar ook daar buiten. Laten we dit maar steeds weer vragen in ons gebed. Bidt en werkt! Op weg naar DE nieuwe morgen. Van een schepping die zucht van verlangen naar de jongste dag, van de zielen onder Gods troon die roepen: hoe lang nog! Naar een nieuwe aarde en nieuwe hemel!

Ik dank u

Uitgesproken door Herman Bouma, voorzitter van het GPV tijdens de laatste Algemene Vergadering van het GPV welke werd gehouden op 8 november in Ede waar werd besloten tot fusie met de RPF
Labels
Congres
Partij
Toespraken

« Terug

Reacties op 'Speech Herman Bouma: Van verleden, via heden, naar de toekomst'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2003 > november

Geen berichten gevonden