Onderzoek: ‘geen fraude, wel gebrekkige administratie Europarlementariërs’

vrijdag 28 mei 2004 20:45

Blokland stort deel onkostenvergoeding terug om einde te maken aan discussie

Het bestuur van de ChristenUnie is blij met de vaststelling in een extern en onafhankelijk onderzoek, dat er op basis van de gevonden gegevens niet gesproken kan worden van fraude bij de onkostendeclaraties van europarlementariërs Hans Blokland en Rijk van Dam. Wel blijkt de administratie van de parlementariërs gebrekkig te zijn. Er kan daarom niet met zekerheid worden vastgesteld of er op onderdelen een bovenmatige vergoeding is ontvangen. Blokland heeft daarop toegezegd om een door een onafhankelijke derde nader te bepalen bedrag, waarover twijfel zou kunnen bestaan, terug te storten. Het bestuur is van mening dat er op basis van het externe onderzoek een einde moet kunnen komen aan een vervelende discussie. In de campagne voor 10 juni moet het nu weer over de inhoud gaan.

Het onderzoek naar de declaraties werd uitgevoerd door het bureau Bijzonder Onderzoek & Integriteitsadvies van Deloitte Forensic Services en heeft in de afgelopen anderhalve week plaatsgevonden.

Conclusies op grond van feiten
Het onderzoek heeft feitelijk aangegeven, dat er geen sprake is van fraude of overtreding van de Europese regels. Het niet verantwoorden van €480 per maand van de ontvangen algemene onkostenvergoeding acht het bestuur ongelukkig. Het onderzoek geeft aan, dat er geen goede grond is voor twijfel of dit bedrag volledig is opgegaan aan kosten voor het parlementaire werk. De ontvangen kilometervergoeding zal worden herberekend op grond van de werkelijk gemaakte kosten voor de auto’s van de europarlementariërs. En ook hier geldt, dat Blokland een eventueel bovenmatige vergoeding zal terugstorten. Dit is in lijn met de gedragscode voor de Nederlandse europarlementariërs.

Eigen gedragscode
Naar aanleiding van de ontstane discussie over declaratiegedrag van Nederlandse europarlementariërs heeft het bestuur van de ChristenUnie het eigen wetenschappelijk instituut gevraagd een gedrags- en verantwoordingscode te ontwikkelen voor volksvertegenwoordigers op alle niveaus, van gemeenteraad tot Europarlement. Die code moet klip en klaar maken, waar gekozenen op lijsten van de ChristenUnie zich aan hebben te houden en hoe zij zich dienen te verantwoorden. Integriteit en geloofwaardigheid moet op deze manier binnen de partij nadrukkelijk geborgd worden. Vooruitlopend op de eigen code en voorafgaand aan de verkiezingen van 10 juni zullen er al nadere afspraken gemaakt worden met de kandidaten van de eurolijst om tot betere verantwoording en transparantie te komen.
Labels
Congres

« Terug

Reacties op 'Onderzoek: ‘geen fraude, wel gebrekkige administratie Europarlementariërs’'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2004 > mei

Geen berichten gevonden