Samenvatting bevindingen onderzoek Deloitte openbaar

woensdag 23 juni 2004 13:43

Rapport noopt Blokland en Van Dam tot enkele kanttekeningen 
 
Na de noodzakelijke commentaarrondes kan het rapport van Deloitte Bijzonder Onderzoek & Integriteitsadvies nu openbaar gemaakt worden. De commentaarrondes zijn uitgevoerd op basis van de voor dit soort onderzoeken geldende beroepscode. De neerslag van het wederhoor is te vinden in een aparte notitie met kantekeningen van de europarlementariërs.
 
Het uitgevoerde onderzoek heeft het karakter van een quickscan. Een volledig accountantsonderzoek was in de beschikbare tijd natuurlijk onmogelijk. Terecht geeft de accountant daarom ook aan, dat niet alle gegevens tot in detail konden worden geverifieerd. De voorlopige samenvatting met daarin de uitgewerkte bevindingen kwam op 9 juni beschikbaar, waarna ook Blokland en Van Dam gelegenheid hadden hun commentaar te geven en toe te lichten.  
 
Conclusies rapport
Deloitte heeft het korte feitenonderzoek vlak voor de euroverkiezingen op verzoek van het bestuur van de ChristenUnie uitgevoerd. De voorlopige bevindingen daaruit en mondelinge toelichting zijn 28 mei aan het bestuur gepresenteerd en leidden tot de conclusie, dat er niet van fraude kon worden gesproken aangaande het declaratiegedrag van de europarlementariërs. Wel bleek de administratie van betrokkenen gebrekkig. Het bestuur heeft Blokland en Van Dam gevraagd om een herberekening op enkele onderdelen van hun declaraties en eventuele bovenmatige vergoedingen terug te storten. Het bestuur heeft verder de nieuwe fractie gevraagd om te komen tot een eenduidige gedragscode, die ook administratief ondersteund wordt. Blokland heeft toegezegd daar met hulp van externe expertise invulling aan te zullen geven.
 
Eigen gedragscode
Vooruitlopend op een nieuwe code voor financiële transparantie heeft het bestuur van de ChristenUnie de parlementariërs van de eigen fractie gevraagd om al vóór de nieuwe zittingsperiode een voorstel te doen, dat discussie als voor de verkiezingen van 10 juni kan helpen voorkomen. 
 
Bijlagen als download
  1. Samenvatting bevindingen onderzoek declaratiegedrag leden ChristenUnie in Europees Parlement in opdracht van het bestuur van de ChristenUnie.
  2. Kanttekeningen Blokland en Van Dam bij samenvatting rapport Deloitte.
Labels
Congres

« Terug

Reacties op 'Samenvatting bevindingen onderzoek Deloitte openbaar'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2004 > juni

Geen berichten gevonden